Perl Center

สวัสดีครับ !

ทักทายด้วยคำไทย ๆ กันก่อน ก็เราคนไทยนี่นา จริงไหม ?

ขอต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจของ Perl Center เราได้รวบรวมข้อมูลและวิธีการเขียนโปรแกรมภาษา Perl ไว้สำหรับการนำไปใช้ในงานต่าง ๆ

ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียน ภาษา Perl นั้นเราต้องรู้ว่าเราจะนำ Perl ไปใช้หรือทำอะไร โดยส่วนใหญ่แล้ว Perl เป็นภาษาที่นิยมใช้ในการเขียน CGI Script เนี่องจากการนำไปใช้ได้สะดวกกว่าภาษาอื่นเนื่องจากเราไม่ต้องนำไปแปลงให้เป็นไฟล์ .exe ก่อนเหมือนกันกับในภาษา C หรือ Pascal ซึ่งการทำงานแบบนี้เรียกว่าการทำงานแบบ Interpater และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ได้หลาย Platform โดยไม่ต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในส่วนของโปรแกรมให้วุ่นวายอีกด้วย ซึ่ง Perl ที่ได้กล่าวไว้นั้นเป็น Perl บนระบบปฎิบัติการ UNIX การสร้างโปรแกรมขึ้นมานั้นก็จะใช้ตัว Editor บน UNIX เป็นตัวสร้างและมีไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .pl หรือ .cgi ภายไต้ ไดเรคทอรี cgi หรือ cgi-bin ซึ่งเป็นไดเรคทอรีที่เซอร์ฟเวอร์จะมองเห็น Script และเรียกใช้งาน Script ได้

CGI คืออะไร !

ในโฮมเพจทั่ว ๆ ไปที่มีช่องให้เรากรอกแบบฟอณืมนั่นแหละ CGI การส่งข้อมูลจากฟอร์มไปยังเครื่องเซอร์ฟเวอร์ การประมวลผลข้อมูลที่เครื่องเซอร์ฟเวอร์ และการส่งข้อมูลกลับไปยังเบราเซอร์ของผู้ใช้ ถือว่าเป็นการสือสารแบบสองทิศทางจึงจำเป็นต้องมีโปโตคอลช่วยควบคุมให้ทั้งสองฝ่ายสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างเข้าใจซึ่งโปโตคอลที่ใช้ควบคุมนั้นก็คือ CGI นั่นเอง ตัว CGI ถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากโปโตคอลพื้นฐานของเวปคือ HTTP ไม่สามารถให้เว็ปไคลเอนต์และเว็ปเซอร์ฟเวอร์โต้ตอบในลักษณะสองทิศทางได้ ดังนั้น CGI ก็คือเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับโปโตคอล HTTP

CGI Script คืออะไรล่ะ !

CGI Script ก็คือโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาตามมาตรฐานของโปโคตอล CGI นั่นเอง ซึ่ง CGI Script นี้เองจะเป็นการขยายขีดความสามารถของเว็ปเซอร์ฟเวอร์จากเดิมผู้ใช้จะสามารถอ่านข้อมูลจากเว็ปเซอร์เวอร์ได้เพียงอย่างเดียว แต่การเขียน CGI Script จะทำให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลโต้ตอบกับเว็ปเซอร์เวอร์ได้ และยังอนุญาติให้ผู้ใช้ Search หรือสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล เช่นฐานข้อมูล Informix ที่เก็บอยู่ในเครื่องเซอร์ฟเวอร์ได้อีกด้วย

ส่วนประกอบของ CGI

การสร้างนั้นจะประกอบด้วยสองส่วนคือ

1. การสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลจากผู้ใช้โดยการใช้ tag ของ HTML สำหรับการสร้างแแบฟอร์มและปุ่มควบคุมการตอบรับ ( supmit) เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จ

2. การเขียน CGI Script เก็บไว้ที่เครื่องเซร์ฟเวอร์

ชื่อของ CGI Script จะถูกเก็บไว้ในเอกสาร HTML ที่มีการสร้างแบบฟอร์มไว้ตามข้อ 1 ดังนั้นเมื่อผู้ใช้กดปุ่มตอบรับ CGI Script จะเริ่มทำงานโดยจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มส่งให้กับเซอร์ฟเวอร์เพื่อทำการประมวณผล รวมไปถึงการแสดงและสร้างผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปแบบของ Dynamic HTML กลับไปยังเว็ปเบราเซอร์ของผู้ใช้ด้วย

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

 

1