En aquesta pàgina trobaràs tot el necessari per collir 
Nombre d'unitats Cost inicial Cost torn
MiliciansMilicians 10 1
Soldat d'infanteriaSoldat d'infanteria 5 1
Arquer Arquer 6 7
Catapulta Catapulta 100 20
Cavaller Cavaller 30 15
Capellà Capellà 60 6
Artesans Artesans 10 10
Caserna Caserna 20 5
Fusteria Fusteria 40 5
Cavallerissa Cavallerissa 60 6
Capella Capella 25 8
EsborrarCalcular Cost total
Cost torn


Densitats òptimes

Interval de pagesos Densitat òptima Nombre màxim de faneques
0 - 10232 6,999 1462
10233 - 10492 5,999 1749
10493 - 10947 4,999 2190
10948 - 11669 3,999 2918
11670 - 13117 2,999 4374
13118 - 17493 1,999 8751
17501 - .... 0,999 (una faneca més que pagesos). La rendibilitat de 8751 f. a 1,99 només se supera a 17502 f. a 0,99.
Concessió als súbdits

Tota la collita prevista en cas de voler crèixer en nombre de pagesos
El 98% de la demanda (arrodonint al número sencer immediatament superior) en cas de voler mantenir el nombre de pagesos i voler fer gra
0 o qualsevol altra quantitat inferior a la demanda en cas de voler perdre pagesos
1