ธวัช เจริญวุฒิธรรม (Thawat Charoenwutthitham) 

MORe WORKSHOP

 

Address : 60/148 m.9 Chalermprakiat 18 Rd. (Bongkoch), Pattaya City. 20260  
Email : tawat30@yahoo.com

MORe DETAIL: HTTP://TAWAT30.HI5.COM, HTTP://TAWAT30.MULTIPLY.COM  

 

Phone : 081-544-6498 , 081-662-1020

 

PORTFOLIO (PDF File)

 

Experience

 

2537-2538 สถาปนิกออกแบบ  บริษัท ไทยอินเตอร์ โปรเจ็ค จำกัด  (Architect at Thai Inter Project Co.,Ltd.) 

2538-2540 สถาปนิกควบคุมงาน  โครงการบ้านผาสุข บ้าน อาคารสโมสร และสระว่ายน้ำ  บริษัท ขอนแก่นผาสุข จำกัด  (Site Architect at Phasuk Co.,Ltd. : Housing, Clubhouse and Pool)

2539 ออกแบบและควบคุมงาน (Architect)   อาคารจอดรถบ้านผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด

2539 ออกแบบและควบคุมงาน (Architect)   อาคารจอดรถบ้านผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมะลิวัลย์

2539 ออกแบบดัดแปลงการใช้อาคารและควบคุมงาน (Interior and Exterior Renovate)    SUBMARINE : MUSIC MEGASTORE  จ.ขอนแก่น

2540 ออกแบบพื้นที่ส่วนต่อเติมบ้านผู้จัดการ (Architect)   บริษัท INTERKAI จำกัด  ในหมู่บ้านผาสุข  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

2540-2542 ผู้ช่วยวิจัย โครงการจัดทำแผนการใช้ที่ดินของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุบลราชธานี, สุรินทร์, ร้อยเอ็ด และอุดรธานี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2541 โครงการ ศาลาเผาศพ  วัดหนองบัวไชยวัน  ต.หนองสูง  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  (Crematorium)

2542-2543 สถาปนิกควบคุมงาน (Site Architect)  โครงการอาคารเฉลิมพระบารมี (อาคารบำบัด และพักรักษาผู้ป่วย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ ออร์โธปิดิกซ์ 5 ชั้น) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น  ของ DESIGN+DEVELOP CO., LTD.

2542-2543 สถาปนิกควบคุมงาน (Site Architect) โครงการอาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลบัวใหญ่ (อาคารตรวจ ผ่าตัด-ทำคลอด และพักรักษา 5  ชั้น และอาคารห้องเครื่อง) จ.นครราชสีมา  ของ DESIGN+DEVELOP CO., LTD.

2543 ออกแบบร่างเบื้องต้น ตกแต่งภายใน (Interior Architect : Lobby at PP Hotel, Khon Kaen) โถงต้อนรับ  โรงแรมพีพี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

2543 สำรวจรังวัดบ้านพื้นถิ่นในภาคอีสานตอนบน  ขอนแก่น, กาฬสินธ์, มุกดาหาร, สกลนคร, หนองคาย และ เลย

2543-2544 สถาปนิกควบคุมงาน (Site Architect)  โครงการอาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (อาคารพักรักษาผู้ป่วย 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)   ของ DESIGN+DEVELOP CO., LTD.

2543 โครงการ บ้านพักอาศัยสองชั้น ของ คุณ John Hoppener และ คุณมะลิ จันทดี   อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

2544 สำรวจรังวัดศาสนคารในภาคเหนือ (North of Thailand Buddhist’s Building Survey) ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่

2544 ออกแบบอาคารหอพักชั้นเดียว  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี / ออกแบบตกแต่งหน้าอาคาร (Façade Design)  บริษัท ขอนแก่นแสงทอง(อะไหล่) จำกัด  ถ.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น / ออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ของ คุณแก้ว สามขำนิล  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

2545 ออกแบบบ้านพักอาศัยสองชั้น ของ คุณอุทัย และคุณจำเนียร หินราชา  บ้านทุ่ม  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น (ร่วมกับ ดร.นพดล ตั้งสกุล) / ออกแบบเฟอร์นิเจอร์-ตกแต่งภายใน (Furniture and Interior Design : Khon Kaen Ford Head Office) สำนักงานขายรถฟอร์ด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น / ออกแบบบ้านพักอาศัยสองชั้น ของ คุณศุภชาติ อติชาติ  บ้านหนองกุง  อ.เมือง  จ. ขอนแก่น / โครงการ ส่วนขยายโรงงาน  บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ขอนแก่น จำกัด  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (ร่วมกับ ดร.นพดล ตั้งสกุล) / โครงการ หอพัก/บ้านพักอาศัยสองชั้น (เผื่อต่อเติมเป็นสามชั้น) ของคุณพรมมี ศรีหริ่ง  อ.เมือง จ.อุดรธานี  (ร่วมกับ ดร.นพดล ตั้งสกุล) / ออกแบบอาคารเรียนหลังใหม่ (Khon Kaen University’s Kindergarten School) โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ร่วมกับ ผศ.ธนู พลวัฒน์) / โครงการ อาคารสำนักงาน  บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  (ร่วมกับ ดร.นพดล ตั้งสกุล) / ออกแบบต่อเติม โรงเรียนอนุบาล สาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียง (Interior Design : FM 103 MHz Khon Kaen University Radio Station)  FM 103 MHz  มหาวิทยาลัยขอนแก่น / โครงการ บ้านพักตากอากาศชั้นเดียว (Resort House) ของ คุณอุดมชัย  สุพรรณวงศ์  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา / ออกแบบปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหาร (Renovate : Srinakarin Hospital Cafeteria, Khon Kaen University) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ออกแบบต่อเติมโรงงาน พระธรรมขันต์  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น / ออกแบบดัดแปลงการใช้อาคาร (Renovate : Specialist School) โรงเรียนสกุลรัก  ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น /  ออกแบบปรับปรุงการใช้งาน (Renovate : Libery of Dentist Faculty, Khon Kaen University)  ห้องสมุด คณะทันตแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2546 ออกแบบบ้านพักอาศัยสองชั้น ของ คุณจุรี  ธรรมบูรณวิทย์  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น / ออกแบบเวทีการแสดง  PALLADIUM Discotheque  เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี (Discotheque Stage Design) / ออกแบบเบื้องต้น-งานดัดแปลงการใช้อาคาร (Renovate : Small Hotel) โรงแรมขนาดเล็ก  เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี / เขียนแบบ บ้านพักอาศัยสองชั้น ของ คุณดวงธิดา ไพรศุภา  บ้านสามเหลี่ยม  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  (งานออกแบบของ ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ) / ออกแบบต่อเติมบ้านพักอาศัย ของหมอชวลิต  หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 1  มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ของ คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ / โครงการออกแบบอาคารที่จอดรถ งานพัสดุ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ออกแบบปรับปรุงการใช้อาคาร (Renovate : Dormitory and Cafeteria of Medical Faculty, Khon Kaen University)  หอพักนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ 1 และ 2  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงอาหารหอพักนักศึกษาแพทย์ / ออกแบบปรับปรุงผังบ้าน ดร.กนกอร ยศไพบูลย์  (House Planning Design)

2547 เขียนแบบอาคารสำนักงาน คุณถาวร ตรงเที่ยงธรรม  บ้านหนองกุง  ต.ศิลา  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  (งานออกแบบของ ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ) / ออกแบบเสนอแนวทางการซ่อมแซมหลังคาอาคารเกษตรศาสตร์ 7  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ร่วมกับ ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์) / ออกแบบปรับปรุงหน้าอาคาร (Commercial Façade Design) โครงการ U CENTER PLAZA มหาวิทยาลัยขอนแก่น / เขียนแบบ โครงการบ้านเด็กโสสะ เชียงราย (ของ INTERPAC CO., LTD.) / เขียนแบบ งานรังวัด โครงการปรับปรุงสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัด (ของ INTERPAC CO., LTD.) / โครงการอาคารพักอาศัยรวม 2 ชั้น ของคุณบุญชัย พาหะนิชย์ บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น / โครงการอาคารพักอาศัยรวม 2 ชั้น ของคุณเพลินพิศ ทิพราช บ้านโนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น / ออกแบบปรุงปรุง (Renovate) Thai Disco and Karaokae, Golden Miles Bdg. Singapore (ร่วมกับคุณวิชัย สุทธิรัตน์) / ร่วมออกแบบ FM Street Gate กรุงเทพฯ (ร่วมกับคุณวิชัย สุทธิรัตน์) / ออกแบบปรับปรุง (Renovate) Marine Discotheque เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (ร่วมกับคุณวิชัย สุทธิรัตน์)

2548 ออกแบบซุ้มทางเข้า X-Zyte Apartment เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (ร่วมกับคุณวิชัย สุทธิรัตน์) / ออกแบบปรับหน้าอาคาร และร่วมออกแบบตกแต่งภายใน JukeBox Karaokae, Pattaya(ร่วมกับคุณวิชัย สุทธิรัตน์) / ร่วมออกแบบ Marine Yensabai Discotheque, Pattaya (ร่วมกับคุณวิชัย สุทธิรัตน์) / ออกแบบแสงไฟ (Lighting Design)  PP Massage, Pattaya / ร่วมออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมม่านรูด จ.เชียงราย (ร่วมกับคุณวิชัย สุทธิรัตน์) / ร่วมออกแบบตกแต่งเวที PP Show, Pattaya / ออกแบบพื้นที่ส่วนห้องพักผู้ป่วย ชั้น 4 และห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา / ร่วมออกแบบ Discotheque หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันท์ (ร่วมกับคุณวิชัย สุทธิรัตน์) / โครงการออกแบบสวนรักเนื้อย่าง จ.สกลนคร / ร่วมออกแบบโครงการ Udon Marina -Discotheque, Pub and Beer Plaza จ.อุดรธานี (ร่วมกับคุณวิชัย สุทธิรัตน์) / โครงการ Apartment 01/99  พัทยา จ.ชลบุรี

2549 ออกแบบฉากหลังตู้กระจก พีพีอาบอบนวด พัทยา จ.ชลบุรี / ร่วมออกแบบ PAPA Seafood and Discotheque จ.ชุมพร (ร่วมกับคุณวิชัย สุทธิรัตน์) / ออกแบบร่างโครงการ XZyte Bowling, Theater and Supermarket พัทยา จ.ชลบุรี / ออกแบบร่างโครงการ สวนรักรีสอร์ท จ.สกลนคร / ร่วมออกแบบปรับการใช้พื้นที่และตกแต่ง OPD5 จักษุ โสต นาสิก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น (ร่วมกับ ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ และ อ.ทรงยศ พงศ์พิมล)

2550 ออกแบบร่างโครงการ โรงแรมม่านรูด พัทยา จ.ชลบุรี / ออกแบบปรับปรุงห้อง โครงการมุมสบายคลายร้อน กรุงเทพฯ / ออกแบบปรับการใช้พื้นที่และตกแต่ง โรงพยาบาลสัตว์ นาวีสัตวแพทย์ สัตหีบ จ.ชลบุรี / โครงการ Apartment 02/99 พัทยา จ.ชลบุรี / ออกแบบปรับปรุง UEFA Pub แหลมฉบัง จ.ชลบุรี /

2551 ออกแบบโครงการ อาคารพักอาศัยรวม 32 ห้อง ของคุณใหญ่ พัทยา จ.ชลบุรี / ออกแบบร่างโครงการ อาคารพักอาศัยรวม ของหมอนิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น/ ออกแบบร่างร้านค้าเสื้อผ้า ตลาด Lotus Express เนินพลับหวาน พัทยา จ.ชลบุรี /ออกแบบโครงการขยายตู้ฯ+ตกแต่งภายในห้องพักอาคารส่วนขยาย PP MASSAGE พัทยา จ.ชลบุรี / ออกแบบปรับปรุงด้านนอกอาคารพักอาศัยรวม ของคุณจิน พัทยา จ.ชลบุรี /

 

Resume’

 

เกิดที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

 

 

2516-2517  อนุบาล        โรงเรียนครูป้าวัน อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

 

2518-2521  ประถม 1-4   โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก  อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

 

2522-2523  ประถม 5-6   โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

2524-2529  มัธยมศึกษา  โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพฯ

2531-2537  อุดมศึกษา    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รุ่นที่ 1)

 

1