home                    ceramics                     paintings                      mosaics                                    Counter

  Stanislaw Lyszczarz
1930 - 1991

Stanislaw Lyszczarz was born on March 22, 1930, in Lichwin near Tarnów (Poland), in a re-emigrant family from the United States.
At the end of the war, he attended the Artistic Grammar School in Tarnow, and in 1952 joined the Academy of Fine Arts in Wroclaw.
In 1958 he obtained the certificate of professional artist, with specialization in ceramics and architectonic painting.
After his studies, Stanislaw settled in Czestochowa where he taught for 21 years painting and ceramics at the Artistic Grammar School. In 1968 he married a journalist - Krystyna Krolica. Two years later their only daughter - Blanka was born. In 1980 he got an assignment as lecturer at the School of Education to teach students the fundaments of ceramics.
After a doctoral thesis from the Academy of Fine Arts in Wroclaw (1989), the Ministry of Education appointed him to a post of docent at the School of Education in Czestochowa. After receiving his professorship, he headed the Department of Sculpture at the Artistic Faculty.
From 1980 to 1985 Stanislaw made artistic trips to France, Bulgaria, Austria, Italy, the Soviet Union, Germany and the United States.
The works from Stanislaw Lyszczarz belong to the Collection of the Ministry of Culture, galleries and museums, and private collections in Poland and abroad.
His name is mentioned in a biographical note in "Who is who in Poland" 1984.
The artist died from heart failure on November 7, 1991 in Czestochowa.

Stanislaw Lyszczarz was constant and faithful to his own world of colors. He painted the rich garden that nature opens to us. Nature was his inspiration, and he found the richness of forms and colors in plain-air. His most precious piece of land was his homeland near Tarnow and the Jura chain between Cracow and Czestochowa with its many landscapes of white limestone rocks.
Stanislaw Lyszczarz never allowed himself to put any brush touch without consciousness. Sensibility was always present at work in his atelier. He thought about each fragment of his paintings. Once the work was almost over, he used to stick small pieces of colored paper of triangular or rectangular shape, to help in changing the forms. Architectural forms, vertical, level and multidirectional lines, confer an impression of harmony and dynamics.
His paintings are personal interpretations of townscapes, landscapes or still lifes. Concept and impulsion were very important to his creative process. Travels were his passion, and sketches became paintings only after a long gestation.
An electric kiln and a bathtub filled with clay were at the center of his sculptor's log. He created imposing sculptures (about 2 m in height) for gardens and parks. On his shelves, there were peacocks and seahorses, along with smaller animals from the fantastic world, as well as strange organic forms. Nearly all of them belonged to the applied arts, and some were used as chandeliers. His friendly dragons remain quite popular.
Mosaics. I still have many projects of sgraffitos and mosaics at home. Thirteen monumental works ornate the walls of schools or other public buildings. His most popular mosaic (7m x 7m) lies on the front wall of the College of Education in Czestochowa. This hard work gave him a great satisfaction after completion.
Plotinus wrote about an ancient sculptor that he had 'the gift of art'. Stanislaw Lyszczarz belongs to this group of creative people who have received the gift of art.

Stanisław Łyszczarz urodził się 22 marca 1930 r. w Lichwinie, powiat Tarnów, w rodzinie reemigrantów z Ameryki.
Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1945 r. rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemyślu Artystycznego i w Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. W 1952 r. rozpoczyna studia państwowe w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na wydziale ogólnym. Studiował w pracowni prof. Eugeniusza Gepperta i prof. Marii Dawskiej.
W 1958 otrzymuje tytuł dyplomowanego artysty plastyka ze specjalizacja ceramicznego malarstwa architektonicznego. Artysta ożenił się z dziennikarką Krystyną Królicą i ma jedna córkę - Blankę malarkę i ilustratorkę.

Po studiach osiedla się w Częstochowie poświęcając się przez 21 lat pracy pedagogicznej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, w charakterze nauczyciela przedmiotu malarstwo i ceramika. Od 1980 roku pracuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej, obecnie Akademii im. Jana  Długosza, na stanowisku wykładowcy rzeźby ceramicznej i malarstwa. W 1989 roku Stanisław Łyszczarz przeprowadza przewód kwalifikacyjny na stanowisko docenta etatowego w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 1990 roku Minister Edukacji Narodowej mianuje Go na stanowisko docenta w WSP. Rektor WSP w Częstochowie mianuje docenta Stanisława Łyszczarz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na wydziale Wychowania Artystycznego. Profesor Łyszczarz zostaje kierownikiem Zakładu Rzeźby na wydziale artystycznym w WSP.

Odbywał liczne podróże artystyczne po Polsce i zagranicą. Podróże były jego pasją. Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i zagranicą.  Obrazy i ceramiki Stanisława Łyszczarz znajdują się w licznych zbiorach prywatnych i muzealnych w kraju i za granicą. W leksykonie „Kto jest kim w Polsce” wydanym w 1984 roku zamieszczona jest nota biograficzna Stanisława Łyszczarz. Ciekawostką jest również fakt, że dwadzieścia lat później, nota o jego córce Blance znajduje się w “Who is who“ w Polsce  2004.

Stanisław Łyszczarz był wierny swojemu światu kolorów i form. Jego płótna ukazują bogaty ogród, który natura otwiera dla nas, parafrazując słowa Czesława Miłosza. Inspirującymi i ulubionymi miejscami były Jura ze wapiennymi skałami, zamkami i polami i region Tarnowa. Choć wiele szkicował w czasie plenerów, jego prace powstawały w zaciszu domowego atelier, były bardzo osobistą interpretacją pejzażu. Zawsze myślał o każdym fragmencie płótna, Jego prace długo powstawały.

Wiecznie psujący się piec elektryczny i wanna wypełniona gliną były centrum jego pracowni rzeźbiarskiej. Tworzył rzeźby plenerowe dla parków i ogrodów - „Smoki”, „Grajek” czy „Muzykant”,  ceramikę użytkową - pawie, żaby czy koniki morskie wypełniały półki pracowni.

Ciężka praca przy mozaikach dawała mu satysfakcję. Jednymi z Jego trzynastu monumentalnych mozaik są: o dominującym żółtym kolorze na ścianie auli WSP, na ścianach pływalni KBO w Częstochowie czy w Domu Kultury w Siewierzu.  Wykonał wiele projektów sgrafitto i mozaik, niektóre z nich były wykorzystane a niektóre zostały jedynie w kształcie projektu.

Obok pracy zawodowej i artystycznej poświęcał wiele czasu działalności społecznej .
Artysta zmarł na zawał serca w wieku 61 lat, dnia 7 listopada 1991 roku w Częstochowie.

Plotyn napisał kiedyś o starożytnym rzeźbiarzu który miał dar sztuki. Stanisław Łyszczarz należy do tej grupy twórców którzy otrzymali dar sztuki. 

1