Hij werd geboren in circa 1655 te Bolsward. Hij trouwde Tietie Lijdouws op 7 augustus 1681 te Bolsward. Pijter en Tietie kregen samen:

1. Jacob Pieterzn. Stoeltje (zie II)
(II) Jacob Pieterzn.(Pijters) Stoeltje (Stoeltie)
Hij werd geboren op 21 augustus 1682 te Bolsward, schipper en vroetsman (Lid van de Stedelijke Regering)
Hij overleed na 1752.
Jacob trouwde
Claaske Clasis op 26 april 1704 te Bolsward.
Jacob en Claaske kregen samen:

1. Pytter Jacobs werd geboren op 22 augustus 1706 te Bolsward. Van hem is een kind bekend:

A. Claaske Pytters Stoeltie werd geboren op 18 augustus 1740 te Bolsward.

2. Klaas Jacobs werd geboren op 4 oktober 1708 te Bolsward.

3. Oene Jacobszn. Stoeltje (zie III)

4.
Dirk (Dyrck) Jacobs Stoeltje werd geboren op 9 november 1722 te Bolsward.
Hij overleed op 10 oktober 1782 te Amsterdam. Dirk trouwde twee keer:

Eerste keer met:
Jannetje Nikkel op 21 maart 1749 te Amsterdam. Zij overleed op 2 juli 1750 te Amsterdam.
De Stamboom van de familie Stoeltjes
(I) Pytter    Jacobs
Deze stamboom verhuisd binnenkort naar www.coenradi.org
1