CV
PERSONALIA

Namn: Bernt Helge Stokkevåg                           Fødselsdato: 27. april 1977

Telefon: 924 52 094                                         E-post: bernthelge@yahoo.no

Heimadresse:  Nedre Solhellinga 4D
                    2050 Jessheim                                               

Sivilstand: kjæreste med Merethe, to barn (Emma Eriksen Stokkevåg fødd 12.08.2003 og Thea Eriksen Stokkevåg fødd 31.01.2006)

FAMILIETRE


UTDANNING

1984-1990: Stokkevåg skule

1990-1993:
Stadlandet skule

1993-1996:
Eid vidaregåande skule (allmennfagleg linje, med fordjuping i engelsk, samfunnsfag
                 og sosialøkonomi)

1996-2000:
Høgskulen i Volda. Allmennlærarutdanning (fordjuping i norsk (mellomfag), 
                 samfunnsfag  (10 vekttal) og engelsk (grunnfag))

2000-2002:
Universitetet i Bergen. Nordisk hovudfag (hovudfagsoppgåve om skipsnamn)


YRKESERFARING

Veskapp Havbruk avd. Selje: 1993-2000: fiskeoppdrettar

A/S Olivin: 1997-2001: lagermedarbeidar

Høgskulen i Volda: 1997-1999: tilsynsvakt

Stadlandet skule: mai og juni 2000: lærarvikar

Media Total: 2000-2002 : tekst-tv-editor

+ diverse vikariat på ulike skular: Bergen Tekniske Fagskole, Marikollen skole og Bratteberg skule.

Kvitsøy skole i Rogaland: 2002-2005 som lærer. For meir informasjon om Kvitsøy sjå også: www.kvitsoy.kommune.no

Tæruddalen skole
: 2005-
1