จุ๊บแจง หินสวย

 

หินแต่งตู้ปลา

น้ำหนักของหินสามารถเปลียนแปลงได้ตามที่ลูกค้าต้องการ สีของหินที่แสดงอยู่บางชนิดอาจไม่ตรงกับของจริง

โฮม
บริการของ จุ๊บแจง
หินแต่งตู้ปลา
หินจัดสวน
ขนาดของหิน
ผลตอบรับ

 

 

แก้วขาว

มีตั้งแต่เบอร์0-4

น้ำหนัก 30Kg ราคา 100 บาท

แม่น้ำโขง

มีตั้งแต่เบอร์0-4

น้ำหนัก 30Kg ราคา 100 บาท

ขาวดำนิล

มีตั้งแต่เบอร์ 0 -4

น้ำหนัก 30 Kg ราคา 120 บาท

ขาวน้ำตาล

มีตั้งแต่เบอร์ 0 - 4

น้ำหนัก 30 Kg ราคา 100 บาท

แก้วส้ม

มีตั้งแต่เบอร์0-4

น้ำหนัก 30Kg ราคา 100 บาท

นิล

มีตั้งแต่เบอร์ 0 -5

น้ำหนัก 30 Kg ราคา 120 บาท

ลูกรังไข่ปลา

มีตั้งแต่เบอร์ 0-5

น้ำหนัก 30Kg ราคา 100 บาท

ทรายทะเล

น้ำหนัก 30 Kg ราคา 100 บาท

กรวดแก้ว

มีตั้งแต่เบอร์ 0 -2

น้ำหนัก 30 Kg ราคา 100 บาท

ปะการัง

มีตั้งแต่เบอร์ 0 -5

น้ำหนัก 25 Kg ราคา ??? บาท

ลบเหลี่ยมขาว

มีตั้งแต่เบอร์ 1-3

น้ำหนัก 30 Kg ราคา 120 บาท

หินลบเหลียมขาวดำ

มีตั้งแต่เบอร์ 1-3

น้ำหนัก 30 Kg ราคา 120 บาท

ลบเหลียมดำ

มีตั้งแต่เบอร์ 1-3

น้ำหนัก 30 Kg ราคา 120 บาท

ลบเหลียมสีรวม

มีตั้งแต่เบอร์ 1-3

น้ำหนัก 15 Kg ราคา 100 บาท

ลบเหลียมชมพู

มีตั้งแต่เบอร์ 1-3

น้ำหนัก 15 Kg ราคา 100 บาท

ลบเหลียมฟ้า

มีตั้งแต่เบอร์ 1-3

น้ำหนัก 15 Kg ราคา 100 บาท

ลบเหลียมม่วง

มีตั้งแต่เบอร์ 1-3

น้ำหนัก 15Kg ราคา 100 บาท

ลบเหลียมเขียว

มีตั้งแต่เบอร์ 1-3

น้ำหนัก 15Kg ราคา 100 บาท

ลบเหลียมเหลือง

มีตั้งแต่เบอร์ 1-3

น้ำหนัก 15 Kg ราคา 100 บาท

ลบเหลียมแดง

มีตั้งแต่เบอร์ 1-3

น้ำหนัก 15 Kg ราคา 100 บาท

เกล็ดขาว

มีตั้งแต่เบอร์3,3.5,4

น้ำหนัก 30Kg ราคา 90 บาท

เกล็ดขาวดำ

มีตั้งแต่เบอร์3,3.5,4

น้ำหนัก 30Kg ราคา 90 บาท

เกล็ดดำ

มีตั้งแต่เบอร์3,3.5,4

น้ำหนัก 30Kg ราคา 90 บาท

เกล็ดชมพู

มีตั้งแต่เบอร์3,3.5,4

น้ำหนัก 30Kg ราคา 90 บาท

เกล็ดเหลือง

มีตั้งแต่เบอร์3,3.5,4

น้ำหนัก 30Kg ราคา 90 บาท

เกล็ดสีรวม

มีตั้งแต่เบอร์3,3.5,4

น้ำหนัก 30Kg ราคา 150 บาท

เกล็ดขาวฟ้า

มีตั้งแต่เบอร์3,3.5,4

น้ำหนัก 30Kg ราคา 150บาท

เกล็ดขาวเขียว

มีตั้งแต่เบอร์3,3.5,4

น้ำหนัก 30Kg ราคา 150บาท

เกล็ดขาวแดง

มีตั้งแต่เบอร์3,3.5,4

น้ำหนัก 30Kg ราคา 150 บาท

เกล็ดฟ้า

มีตั้งแต่เบอร์3,3.5,4

น้ำหนัก 30Kg ราคา170 บาท

 

 
 

โฮม | บริการของ จุ๊บแจง | หินแต่งตู้ปลา | หินจัดสวน | ขนาดของหิน | ผลตอบรับ

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด05/10/47

1