Mail ons:

HIV actueel

Enquete

Doodslag

in donker

SOA  jaarverslag 

Nieuw!! Geef het safe sex signaal!!! Click hier

Externe belangrijke links

 

Aids pagina

HIV vereniging

Aidsfonds

 

Het is nog te vroeg.....

De condooms kunnen nog niet in de prullenbak...

Pillen nog geen garantie...

Barebacken

Een risico voor jou en die ander...

Soms is het doodslag...

 

Barebacken begint op een trend te lijken en wordt daardoor een nieuwe bedreiging voor de gay scene. Door een stijgend aantal mensen die besmet zijn met het HIV virus, zijn er ook steeds meer seropositieven, die na kennis te hebben genomen van hun hiv status onveilig gaan vrijen omdat ze immers al besmet zijn en niets meer te verliezen hebben.

Steeds vaker zie je dan ook dat mensen onveilige sex hebben. Dat het aantal stijgt  komt onder andere doordat mensen die besmet zijn met het HIV virus veel langer kunnen leven door de medicijnen. Het ziekte proces wordt verlengd en waardoor men later komt te overlijden. Een logisch gevolg van het is dan ook dat het de groep die besmet is met het HIV virus in aantal toeneemt.

In darkrooms, sauna’s, internet, parken etc. Word je regelmatig geconfronteerd met mensen die barebacken. Zeker in de Randstad is dat regelmaat. Als mensen die beiden besmet zijn hiervoor kiezen dan kan je daar weinig tegen inbrengen. Het is onduidelijk of ze elkaars gezondheid nog verder kunnen schaden omdat de theorieën over het opbouwen van resistentie betwist worden.

Barebacken in het openbaar is echter niet zonder riscico. Er gaat immers een volstrekt verkeerd signaal van uit en mensen kunnen zich impulsief en roekeloos ook laten verleiden om maar eens onveilig te vrijen. Zeker in darkrooms, waar veel mensen komen die alcohol of soft drugs  hebben genuttigd, bestaat het reeele risico dat mensen impulsief beslissen om het maar eens zonder te doen.  Zo’n dergelijk impulsieve beslissing, onder invloed van genotsmiddelen, kan wel voor een behoorlijk kater zorgen, omdat zeker in de grote steden de besmettingskans meer dan dertig procent is.... 

Het is jammer en abosoluut onjuist, dat er een cultuur is ontstaan in de homosecene , mede als gevolg van de voorlichtingscampagnes, dat iedereen uitsluitend verantwoordelijk is voor zijn eigen wat betreft het veilig vrijen. 

Moreel en wettelijk is dat onjuist. Zelfs verwerpelijk. Als je besmet bent met het hiv virus en je bent hiervan op de hoogte, dan kan je het niet maken om iemand anders willens en wetens te besmetten. Juridisch gezien is dat doodslag en hiervoor zijn zelfs (gelukkig) al mensen veroordeeld.  Het is niet correct om er vanuit te gaan dat als iemand het onveilig wil doen, deze al besmet is, het besmettingsrisico voor lief neemt, of zelfs kiest voor besmetting met het hiv virus. 

 

Impulsief en roekloos met ook andere gevolgen....

Het is absoluut onzin om aan te nemen dat iemand graag besmet wil worden met het hiv virus. Dat geld misschien wel voor psychiatrische patienten die na homo’s de tweede risico groep vormen. (zie link beneden)

Niemand wil besmet worden met het HIV virus,  dat dien je dan ook niet door te geven. 

Dat in de voorlichting de verantwoordlijkheid altijd bij het individu zelf is gelegd,wil niet zeggen dat de ander dan maar zijn gang mag gaan. Er is toen gekozen voor de eigen verantwoordelijkheid omdat dit toen de beste invalshoek was. Nu echter is duidelijk dat meer nadruk gelegd moet worden op de verantwoordelijkheid voor elkaar. Zeker als je weet dat je besmet bent. 

Als je het weet, dien je verantwoordelijkheid te nemen en het leven van de ander te beschermen, c.q. niet in gevaar te brengen.  

Barebacken is een vrije individuele keuze en een kwestie van het afwegen van een paar argumenten. Maar als we respect hebben voor elkaar, dan doen we dat verantwoord, zonder anderen in gevaar te brengen, zonder risico’s te nemen. Dat kan eigenlijk alleen maar door barebacken te beschouwen als iets wat alleen geschikt is in de huiselijk omgeving. Zodat er geen verkeerd signaal vanuit gaat en niet iemand impulsief kan beslissen om het ook maar zonder te doen.

Verantwoord barebacken doe je thuis met iemand die ook besmet is met het HIV virus. 

Verantwoord barebacken betekent respect hebben voor elkaar en elkaars leven.

Verantwoord barebacken betekent samen de verantwoordelijk nemen. 

Verantwoord barebacken betekent ook risicovolle situaties vermijden.

 

Een risicovolle situatie kan zijn dat je met je man of vriend, beiden besmet, een trio of orgie hebt met andere mannen. Jullie kiezen voor zonder.... de andere voor met. Als je verantwoord bezig bent, dan geef je een goed signaal, beperkt het risico voor impulsief barebacken en je gebruikt uit solidariteit ook een condoom.

Een orgie waarbij een aantal mensen barebacken en een aantal niet, is heel risicovol. Dat risico moet je niet willen nemen. Dat is natuurlijk ook zo in een darkroom of sauna.

 

Barebacken doe je thuis, als je zeker weet dat jou partner ook besmet is met het HIV virus. Verantwoord barebacken is respect hebben voor elkaar en solidariteit voor elkaar.

Als gays hebben we al generaties lang over de hele wereld  moeten vechten voor onze rechten en gevoelens. Voor respect voor onze gevoelens. Dat gevecht zijn we aan het winnen. In Nederland kan je eindelijk trouwen en ook in Belgie zal dat op termijn mogelijk zijn. Hand in hand, schouder aan schouder  hebben we gevochten voor respect voor ons leven. Dat heeft veel offers , bloed zweet en tranen gekost. Laten we dat respect dat we van anderen eisen ook voor elkaar hebben. Laten we dat respect tonen door verantwoord met elkaar te vrijen, maar laten we het ook tonen door met respect om te gaan met die mensen die helaas, tegen hun wil in, zijn besmet met het hiv virus. Niemand kiest voor dat virus.... jij kunt wel kiezen voor respect.

Zijn wij het respect van anderen wel waard als we geen respect hebben voor elkaar en elkaars leven?

 Als we elkaar bewust besmetten en anderen dus een dodelijke ziekte bezorgen tijdens het vrijen heeft de imam misschien toch nog gelijk, want dan zijn we wél ziek, heel erg ziek...

Click hier voor de mini enquete over barebacking. 

Neuken in het donker is niet zonder risico...

(met dank aan "bbboy26")

Tell A Friend!
Type In Your Name:

Type In Your E-mail:

Your Friend's E-mail:

Your Comments:

Receive copy: Doe mee aan de discussie over barebacking. Click hier en meld je aan voor de egroup stop_barebacking
De rechter oordeelt:

Als  je onveilige sex hebt ben je altijd verplicht om dit aan je sexpartners te vertellen. Lees het complete vonnis!

 

 

           


Doe mee aan de discussie over barebacking. Click hier en meld je aan voor de egroup stop_barebacking

1