Den mørke skogen

Velkommen......?

 

Du har nå forvillet deg inn i Storeulvs skog.......

Enten du har kommet her av fri vilje eller har forvillet deg inn hit, så skal du vite at du er velkommen, fremmede!

Jeg vil her forsøke å gi deg et innblikk i hvem jeg er, hvordan jeg tenker og ikke minst hvordan jeg vil det skal være...

En liten reise i sinnet, et tankeeksperiment som kan avsløre spennende tanker....skremmende, men også tiltalende hvis ditt sinn er innstilt på samme bølgelengde som meg og mine likesinnede.....

Tør du å begi deg ut på dette.........????

 

<BGSOUND SRC="howl.wav">

 

Sist oppdatert 3-juli-01


1