KINDERARBEID In de meeste arme landen vind je kinderarbeid. De kinderen werken dan voor iemand om geld te verdienen. Dat geld gaat naar de ouders zodat ze eten kunnen kopen. Kinderarbeid heeft wel grote gevolgen voor een kind. Kinderarbeid kun je vooral vinden in de textielindustrie en in de landbouw. Er is daar veel vraag naar jonge arbeidskrachten omdat ze goedkoop zijn en omdat ze weinig of nooit klagen. De textielindustrie is een grote bron van inkomen voor India. In 1989 waren er ongeveer 5000 kledingfabrieken die exporteerden. Er zijn ook kinderen die werken als straatverkoper of in de sexindustrie. De straatverkopers zijn meestal jongens en de meisjes gaan in de sexindustrie. De meisjes die in de sexindustrie werken worden gedwongen door de ouders omdat het geld voor hun belangrijker is dan het werk dat hun dochter moet doen. Er zijn ook kinderen die werken in de mijnbouw maar dat is een kleine groep. Deze kinderen werken dan als bijv. goudmijner. Het werk in zo'n mijn is zeer zwaar en ze raken snel uitgeput. Daardoor nemen hun krachten af en kunnen ze snel ziek worden. In zo'n mijn is het heel gevaarlijk want er kan zomaar iets instorten. Hierboven zien we een eigendomsbewijs van een mijn De gevolgen kun je onderverdelen in 2 soorten: geestelijke en lichamelijke gevolgen. Geestelijke gevolgen: 1- Doordat de kinderen niet naar school gaan lopen ze een achterstand op in hun geestelijke ontwikkeling. Ze kunnen later geen werk krijgen of hogerop komen want ze zijn niet geschoold. 2- De kinderen zien hun ouders ook niet als ze bijv. op een fabriek of in een weverij werken.Daardoor leren ze niets van hun ouders. Voor een kind is dat nadelig want de kennis van ouder op kind gaat dan verloren. Lichamelijke gevolgen: 1- Sommige werkgevers mishandelen en misbruiken de kinderen. De kinderen stribbelen niet tegen en het heeft ernstige gevolgen. Een kind kan na misbruik bijvoorbeeld in een shock raken. Zo'n kind kan met zoiets niet worden geholpen in hele arme landen zoals India en zal uiteindelijk sterfen aan een makkelijk te genezen ziekte. 2- Door het harde werken en weinig slapen nemen de krachten van zo'n kind snel af. Veel kinderen worden dan ziek. Voor de zieken is er bijna geen zorg en medicijnen zijn er niet. 3- Kinderen die in fabrieken werken zien geen of weinig daglicht en hun ogen worden ook steeds slechter. Sommige organisaties proberen de kinderarbeid te verminderen of te stoppen maar dat is niet verstandig. De kinderen zorgen in bijv. India voor het grootste deel van het inkomen. Als we de kinderarbeid stoppen kunnen ze niets meer bijdragen aan het inkomen en zal er een tekort ontstaan aan voedsel, kleren, en andere voorzieningen. Als we de vraag van werkgevers naar kinderen willen verminderen zou er een verbod moeten komen op het kopen van producten die gemaakt zijn door zulke kinderen. Er moet dan wel veel werk zijn voor de volwassenen want anders heeft zo'n gezin geen inkomen meer.
1