Straatverlichting in België (deel 3), Ardennen
Street lighting in Belgium (part 3), Ardennes
HOME
Elektriciteitsmast met een Schréder Z1 armatuur (SON 70 watt) in Esneux, Ardennen.
Concete pole with a Schréder Z1 lantern (SON 70 watt) in Esneux, Ardennes
Lantaarnpaal met een onbekende paaltoparmatuur (lamp ??) en aan de muur gemonteerde Schréder Z3 armatuur met bolle lichtkap (HPL-N 250 watt ??)in Esneux.
Lamppost with an unknown posttop lantern (lamp ??) and a wall mounted Schréder Z3 lantern with deep bowl. (Mercury vapour 250 watt ??).
Een weg in Esneux met Schréder MC 12 armaturen met prismatische lichtkap (SON-T 100 watt).
A road in Esneux with Schréder MC 12 lanterns with prismatic bowl (SON-T 100 watt).
Lantaarnpaal met een Schréder armatuur (SON 70 watt) in Esneux. Het armatuur is een voorloper van de Saturnus 3S van Schréder maar ik weet niet wat de naam is.
Lamppost with a Schréder lantern (SON 70 watt) in Esneux.
The lantern is an looks like a old style of the Saturn 3S lantern of Schréder but i do not know the name of it.
Lantaarnpaal met een Schréder MC 12 armatuur met een prismatische lichtkap (SON-T 100 watt) en een Schréder Radial schijnwerper in Banneux, Ardennen.
Lamppost with a Schréder MC 12 lantern with prismatic bowl (SON-T 100 watt) and a Schréder Radial floodlight in Banneux, Ardennes.
Muurarm met een Schréder Z3 armatuur met vlakke ruit (SON-T 250 watt) in Banneux.
Wall bracket with a Schréder Z3 lantern with flat glass (SON-T 250 watt) in Banneux.
Lantaarnpaal met een Philips SRM armatuur (SOX 135 watt) in Luik.
Lamppost with a Philips SRM lantern (SOX 135 watt) in Liege.
Lantaarnpaal met Schréder EH armaturen (SON 150 watt) in Hoei, Ardennen.
Lamppost with Schréder EH lanterns (SON 150 watt) in Huy, Ardennes.
Een houte elektriciteitspaal met een Schréder Z2 met bolle lichtkap (SON-T 150 watt) op een arm in Hoei.
A wooden pole with a Schréder Z2 lantern with deep bowl on a bracket in Huy.
Een betonnen elektriciteitspaal met een onbekend TL (2 x 20 watt) armatuur in Hony, Ardennes.
A concrete powerline pole with a unknown lantern for fluorescent tubes (2 x 20 watt) in Hony, Ardennes.
Lantaarnpaal met een Schréder Saturnus 3S armatuur (SON-T 70 watt) op een brug in Mery, Ardennen. Binnen in het armatuur zit nog een extra refractie kap (1317), dat is dezelfde lichtkap als een MC 12 met prismatische kap.
Lamppost with a Schréder Saturn 3S lantern (SON-T 70 watt) on a brigde in Mery, Ardennes. In the lantern there is an extra refractor bowl (1317), the same as the bowl of the MC 12 with prismatic bowl.
Close-up foto van het Schréder Saturnus 3S armatuur.
Close up picture of the Schréder Saturn 3S lantern.
Betonnen paal met een onbekend TL (2 x 40 watt) armatuur in Mery.
Concrete pole with an unknown fluorescent (2 x 40 watt) lantern in Mery.
Betonnen paal met een Schréder VZ 3S armatuur (SOX 35 watt) in Hony, Ardennen.
Concrete pole with a Schréder
VZ 3S lantern (SOX 35 watt) in Hony, Ardennes.