DESATERO O MARIHUANĚ
neboli, co by o marihuaně měli vědět teenageři, rodiče a učitelé.

 

Co je to marihuana?
Marihuana se říká sušeným květům a listům některých druhů konopí (1). Ty obsahují rozdílné množství nenarkotických chemikálií THC. Při kouření nebo konzumací jídlem se vytváří pocit bytí "HIGH" jenž trvá několik hodin. Rozdílné odrůdy této rostliny vytvářejí různé smyslové pocity od sedativních až po stimulující.

Kdo užívá marihuanu?
Neexistuje typický profil kuřáka marihuany. Byla užívána tisíce let z léčivých, společenských a náboženských důvodů, rovněž pro odpočinek (2). Několik amerických prezidentů pěstovalo konopí (3) a o některých se tvrdí, že je kouřili. Každý pátý Američan během svého života marihuanu vyzkoušel. Marihuana je stále populární.

Jak dlouho lidé marihuanu požívají?
Od biblických časů (4). Tento zvyk byl přijmut rovněž v Americe (5) až do kampaně ve 30-tých letech, která vedla k dezinformaci (6), veřejné hysterii a k prvním americkým zákonům proti jejímu užívání (7).

Je marihuana návyková?
Ne, není (8). Většina uživatelů marihuany jsou umírnění konzumenti, kteří kouří společensky nebo příležitostně pro odpočinek. Dnes víme, že 10% naší populace má sklony k návykům, a tito lidé jsou schopni zneužít marihuany stejně jako cokoliv jiného. Např. v porovnání s cukrem nebo čokoládou je marihuana méně návyková. Sociologové nám zprostředkovali obecný model uživatele marihuany. Užívání má svůj vrchol obyčejně během dospívání. Postupně se dávky nezvyšují, naopak následně dochází k stupňovitému snižování spotřeby (9).

Zemřel někdo po požití marihuany?
Ne, nikdy (10). Soudce Francis Young v roce 1988 prostudoval všechen důkazní materiál a rozhodl, že marihuana je daleko bezpečnější než mnoho jídel, která běžně konzumujeme. Americká Federální agentura NIDA zjistila, že při pitvě je "high" z marihuany 75 lidí, ale to neznamená, že je důvodem jejich smrti. Následuje žebříček příčin, který srovnává průměrný počet úmrtí v USA způsobený vybranými návykovými látkami a marihuanou:


*zdroj: americký vládní úřad pro úmrtní statistiku r. 1987

Vede marihuana k užívání tvrdých drog?
Ne (11). Ačkoliv lidé, kteří zneužívají drogy často rovněž kouří marihuanu. Americká národní vědecká akademie ve zprávě uvádí, že legální drogy jako alkohol a tabák předcházejí užívání nebezpečných drog častěji. Tabák je znám jako bránová droga.

Vyvolává marihuana agresi?
Ne, právě naopak (12). Jediný zločin, kterého se dopouští většina uživatelů marihuany je užívání marihuany. Zpráva americké Shaferovy komise (13), která byla nejrozsáhlejší studií marihuany v dějinách, uvádí, že uživatelé marihuany se zřídka zúčastňují násilných a trestných činů. Obzvlášť při porovnání s konzumenty alkoholu, amfetaminu a barbiturátů. Marihuana nemění vaši osobnost. Zprávy americké federální vlády uvádějí, že více než 70 miliónů Američanů marihuanu během svého života kouřili.
Pravděpodobně jsou mezi nimi ti nejpříjemnější lidé, které byste rádi poznali.

Jak působí marihuana na Vaše zdraví?
Lékařský tým harvardské University v roce 1987 ve svém výzkumu zjistil, že nebezpečné fyzické reakce na marihuanu jsou téměř neznámé. Každé kouření je nezdravé, ale marihuana je bezpečnější než tabák a lidé ji kouří méně. Toto riziko může být vypuštěno, jestliže marihuanu jíte (14) nebo když ke kouření používáte vodní dýmky. Navíc konopí je známá lékařská bylina se stovkami moderních terapeutických účinků. Marihuana léčí nemoci od bolesti kloubů k snížení očního tlaku přes astma, léčbu rakoviny, AIDS a další (15).

Kolik je pravdy na všech negativních zprávách o marihuaně?
Většina těchto senzačních zpráv necituje žádné studie ani zdroje. Ostatní spoléhají na několik neuspořádaných a falešných zpráv (16). Úřad generálního prokurátora (17) dospěl po dvacetileté studii v roce 1982 k názoru, že marihuana je zodpovědná za menší škody pro jednotlivce a společnost, než alkohol a cigarety.

Co bychom měli dělat?
Američtí daňoví poplatníci zaplatili mnoho studií na tuto látku a navrhli, aby vládní úřad byl proti žalářování kuřáků marihuany (18). Většina poplatníků tlačila americké zákonodárce, aby znovu legalizovali a zdanili užívání marihuany pro fyzicky a psychicky způsobilé osoby. Snažili se prosadit regulovanou distribuci marihuany stejně jako alkohol a tabák. Řekněte svým zvoleným vůdcům, aby uvolnili víc policejního personálu a zdrojů na boj s násilným zločinem a aby uctívali naše národní přesvědčení "Svoboda a spravedlnost pro všechny ukončením marihuanové prohibice.


Vysvětlivky k textu:

1. Výzkumníci počítají s asi 50 000 komerčních využití pro konopí jako v papíru, textilu, potravinách, palivech, medicíně, v lepidlech atd. Ale dnes jsou i farmakologicky nepoužitelné odrůdy a jakékoliv užívání konopí ilegální. Zdroje: "Encyclopaedia Brittanica, ministerstvo zemědělství USA, Jack Herer: The Emperor Wears No Clothes".

2. V Bibli je napsáno: Bůh řekl člověku, aby užíval "všechny rostliny jež plodí semena" a nevylučoval konopí (Genesis 1:12). Koptičtí křesťané, rastafariáni, šintoisti, hinduisti, buddhisti, esenové, zoroastrové, bantuové a mnoho dalších sekt a hnutí mají svoje tradice, jenž připisují konopí náboženskou hodnotu.

3. Amerika byla založena pěstiteli konopí. V roce 1975 prezident americké historické společnosti a konzultant Smithsonian institutu dr. Burke počítá, že následujících sedm prezidentů kouřilo konopí: George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, Andrew Jackson, Zachary Taylor a Franklin Pierce rovněž Ben Franklin. Otec americké země George Washington jednou zaznamenal svoji oblibu pro ženské rostliny a poznamenal rovněž svůj vlastní způsob přípravy konopí ke kouření. (dopis ze dne 26.5.1794). Po zavraždění Abrahama Lincolna jeho žena dostala pro uklidnění nervů od lékařů předepsán hašiš. John F. Kennedy byl znám tím, že kouřil marihuanu kvůli bolestem v zádech a rovněž tím, že byl stoupencem legalizace konopí. (Washingtonské farmářské deníky, Jeffersonův deník, americký národní archív atd.).

4. Archeologové uvádějí, že konopí bylo pravděpodobně první kultivovanou rostlinou již 8000 let př. n. l. (Columbijská univerzita, Historie světa). Byla užívána na vlákno, papír a na oděvy. Lidé v Číně a Indii kouřili konopí již 2700 let př. n. l. (Ministerstvo zemědělství USA, výroční zpráva z roku 1913).

5. Turecké kuřárny tradice z Blízkého a Dálného Východu byly velmi populární v Evropě a Americe před velice nedávnou dobou, na počátku tohoto století.

6. V roce 1896 vyčerpávající vědecká britská "Raj" konopná komise nenašla jediný důvod proč by kuřákům "ganja" měla zakázat její požívání.

7. V Americe dobře známý novinář William Randolph Hearst vyrobil a publikoval hrůzostrašné příběhy o marihuaně. Jeho lži byly později odhaleny, ale to už bylo pozdě, protože marihuanová prohibice začala v USA v roce 1938 (Larry Sloman, Refer Madness). Zákon proti marihuaně byl přijat rok po vynálezu stroje na zpracování konopí, jenž mohl komerčně konkurovat proti firmám vlastněným mocnými rodinami jako Hearstova rodina, DuPontova atd. (Jack Herer: The Emperor Wears No Clothes).

8. Užívání marihuany nevede k fyzické závislosti. (Harvard Medical Report, 1987). Soudce Francis Young, září 1988 (Dokument č.: 88-22). NY LaGuardia report, 1944. U.S. Shaferova komise 1972 atd.

9. Zdroje: John Kaplan, Marijuana: Nová prohibice. Newsweek 7.9.1970. U.S. Shaferova komise 1972 a další.

10. Zdroje: Harvard Medical Report, 1987, soudce Francis Young, září 1988 (Dokument č.: 88-22).

11. Kostarická studie 1980, Jamajská studie 1975, Shafer Coman, 1972. FBI uvádí, že 65-75% násilných trestných činů je ovlivněno alkoholem.

12. Prezident Amerického Federálního úřadu pro boj s narkotiky Harry Anslinger řekl kongresu v roce 1948, že marihuana způsobuje pacifismus, ale "Silerova komise" provedla v Panamě americkou studii, která už v roce 1931 došla k závěru, že vojenský personál, který kouřil marihuanu ve svém volném čase nejevil ve výkonu služby žádné odlišnosti ve srovnání s personálem, který marihuanu nekouří.

13. Rovněž znám jako "Blue Ribbon Report" prezidenta Richarda M. Nixona.

14. "Jediný klinický významný lékařský problém, který je vědecky spojován s marihuanou je bronchitida. Terapie je v tomto případě stejná jako u kouření tabáku: přestaňte kouřit" (Dr. Fred Oerther, M. D. 1991).

15. Zdroje: Dr. Tod Mikurya, marihuana: lékařské listy. Marihuana může zastoupit min. 10 - 20% léků na předpis. Zdroj: Dr. Raphael Mechoulan. Marihuana byla hlavní aktivní složka ve 40 - 50% patentovaných léků před prohibicí.

16. "Není prokázáno, že by dlouhodobé užívání marihuany přineslo trvalé změny nervového systému nebo zvyšující se mozkovou dysfunkci." (Národní vědecká akademie U.S.A.). Ve známé Heath / Tulanově studii (1974), byly brutálně polapené opice pomalu otravovány kouřem v období trvajícím přes 90 dní. Zdroj: Národní institut zdraví USA.

17. Koncilium výzkumných varování Kalifornského generálního prokurátora, 20-tá výroční zpráva, 1989 (vydáno 1990).

18. Hlavní americké a mezinárodní studie o marihuaně a právu obsahují: "Report of the India hemp Drugs Commission" (V. Británie 1896), "Siler Commission Report" (U.S. 1933), "LaGuardia" Commission (New York, 1944), "Shafer Commission" (U.S. 1972), "Ladaine Commission" (Canada, 1972), Alaska State Comsn. (1989), Attotney Generals Research Advisory Panel (California, 1990) atd.

Tato informační brožura je dílem výzkumu a produkce veřejného servisu: FAMILY COUNCIL ON DRUG AWARENESS (Rodinná rada drogového uvědomění). P.O.BOX 71093, LA, CA 90071-0093, FCDA TT-9107, U.S.A.


"Trest za držení drogy nemá poškozovat jednotlivce více, než užívání drogy samotné".

Prezident USA Jimmy Carter
zpráva kongresu USA
2.8.1977


CAN'T COPE

DON'T MOPE

HERE'S HOPE

SMOKE DOPE


Alan Okeefe

Linky:

http://www.happycapitalist.com
http://www.hempworld.com


Úvodní stránka
Desatero o marihuaně
Bob Marley discography
Povídka od Sakiho - Život v ohradě

Send me mail

Here you can get your own Free Home Page on Geocities. It's great, and... It's free!!!

1