Χρήστος 'Aeon' Βλάμης
http://users.hol.gr/~aeon

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεισφορά τους την Throne Productions (http://artemis.centrum.is/~stefanpm/thezodiac/issue1/frames/index.html

Email: deceased@logos.cy.net) και το Ελληνικό Metal Zone
(http://www.oocities.com/SunsetStrip/Studio/2643/ Email: motley97@hotmail.com)

1