[Κεντρική σελίδα] [Επάνω]

 

ΘΕΩΡΙΑ 7

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

 

  1. Σύστημα Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC).
    Αυτή η σειρά δηλώνεται με αυτή τη μορφή:

ψηφίο, γράμμα, σειριακός αριθμός, [κατάληξη]

 

Το γράμμα είναι πάντοτε το 'N'  και το πρώτο ψηφίο συνήθως ο αριθμός 2.  Ο σειριακός αριθμός παίρνει μία τιμή  από το 100 έως το 9999 και δείχνει κατά προσέγγιση τη χρονική σειρά της καταχώρησής του.

Εάν υπάρχει κατάληξη, αυτή δείχνει το βαθμό απόδοσης (hfe) της διάταξης ή της ομάδας:

 

Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC)

 

  A = χαμηλό gain

  B = μεσαίο gain

  C = υψηλό gain

  Χωρίς κατάληξη =(οποιοδήποτε gain)

 
Παραδείγματα - 2N3819, 2N2222A.

  1. Σύστημα Japanese Industrial Standard (JIS).
    Αυτή η σειρά δηλώνεται με αυτή τη μορφή:

ψηφίο, δύο γράμματα, σειριακός αριθμός, [κατάληξη]

 

Τα γράμματα δείχνουν την περιοχή της εφαρμογής τους:

 

Japanese Industrial Standard (JIS)

 

  SA:     PNP HF transistor      SB:     PNP AF transistor

  SC:     NPN HF transistor      SD:     NPN AF transistor

  SE:     Diodes                 SF:     Thyristors

  SG:     Gunn devices           SH:     UJT

  SJ:     P-channel FET/MOSFET   SK:     N-channel FET/MOSFET

  SM:     Triac                  SQ:     LED

  SR:     Rectifier              SS:     Signal diodes

  ST:     Avalanche diodes       SV:     Varicaps

  SZ:     Zener diodes

 

Ο σειριακός αριθμός παίρνει μία τιμή  από το 100 έως το 9999. Η πιθανή κατάληξη δείχνει την έγκριση  για ξεχωριστή χρήση από Ιαπωνικούς οργανισμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αρχικός κώδικας των τρανζίστορ αρχίζει πάντοτε από 2S και γι αυτό  πολύ συχνά παραλείπεται. Για παράδειγμα, το 2SC1971 μαρκάρεται   σαν C 1971.

 

3.  Σύστημα Pro-electron.
Αυτή η σειρά δηλώνεται με αυτή τη μορφή:

δύο γράμματα, [γράμμα], σειριακός αριθμός, [κατάληξη]

 

Το πρώτο γράμμα δείχνει το βασικό υλικό του ημιαγωγού:

 

Pro-electron - Πρώτο Γράμμα

 

  A = Ge

  B = Si

  C = GaAs

  R = compound materials.

 

Το πιο συνηθισμένο αρχικό γράμμα αυτής της σειράς είναι το Β. 

 

Το δεύτερο γράμμα δείχνει το είδος της εφαρμογής του τρανζίστορ:

 

Pro-electron - Δεύτερο Γράμμα

 

  A:      Diode RF              

  B:      Variac

  C:      transistor, AF, small signal

  D:      transistor, AF, power

  E:      Tunnel diode

  F:      transistor, HF, small signal

  K:      Hall effect device

  L:      Transistor, HF, power

  N:      Optocoupler

  P:      Radiation sensitive device

  Q:      Radiation producing device

  R:      Thyristor, Low power

  T:      Thyristor, Power

  U:      Transistor, power, switching

  Y:      Rectifier

  Z:      Zener, or voltage regulator diode

 

Το τρίτο γράμμα δείχνει τη προτεινόμενη για βιομηχανική ή επαγγελματική και λιγότερο την εμπορική εφαρμογή του. Το γράμμα αυτό συνήθως είναι το W,X,Y ή Z. Ο σειριακός αριθμός παίρνει μία τιμή  από το 100 έως το 9999. Η κατάληξη δείχνει το gain grouping, όπως στο σύστημα JEDEC.
Παραδείγματα - BC547A, BFW16, BF245, BFY90.

 

 

Οι κατασκευαστές συχνά παρουσιάζουν τους δικούς τους τύπους σε ένα από τα παραπάνω συστήματα κωδικοποίησης (JEDEC, JIS and Pro-electron) για εμπορικούς λόγους.


Συνηθισμένες μάρκες με δικό τους  πρόθεμα είναι
:

 

MJ:     Motorolla power, metal case

MJE:    Motorolla power, plastic case

MPS:    Motorolla low power, plastic case

MRF:    Motorolla HF, VHF and microwave transistor

RCA:    RCA

RCS:    RCS

TIP:    Texas Instruments power transistor (plastic case)

TIPL:   TI planar power transistor

TIS:    TI small signal transistor (plastic case)

ZT:     Ferranti

ZTX:    Ferranti

 

Παραδείγματα - TIP31A, MJE3055.

 

Αρχική σελίδα

 

SUPER ELECTRONICS GR

2004-05

1