Welcome to Kumpavapi ยินดีต้อนรับสู่...อำเภอกุมภวาปี
กุมภวาปีเมืองน้ำตาล อุทยานวานร ดอนแก้วพุทธสถาน หนองหานสายธารแห่งชีวิต

ประวัติ   งานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอกุมภวาปี
สถาพทั่วไป

เชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปีของชาว
อำเภอกุมภวาปี ด้วยทางเทศบาลตำบลกุมภวาปีและ
พี่น้องประชาชนชาวตำบลกุมภวาปีได้จัดงานแข่งขันเรือ
ยาวประเพณีขี้น รายละเอียด
<< Click>>

สภาพเศรษฐกิจ
การเดินทาง
การปกครอง
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานบันเทิง
ร้านอาหาร นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดทัวร์
โปรแกรมทัวร์

ด้วยนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้จัด
ตั้งบริษัททัวร์จำลองขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้
ฝึกเรียนรู้ระบบการทำงานของบริษัททัวร์จริง และนักศึก
ษายังได้ฝึกปฎิบัติจริงหลังจากได้เรียนทฤษฏีมาแล้ว
รายละเอียด
<<Click>>

ผลิตภัณฑ์
บทความ พระธาตุดอนแก้ว พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองกุมภวาปี
เป็นพระธาตุที่เก่าแก่มีอายุราว1,000ปี<<Click>>
ข้อมูลผู้จัดทำ
แผนที่อำเภอกุมภวาป
อ่านหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับสถาบัน

การท่องเที่ยว

ไทยรัฐ

นานา สถาบันราชภัฏอุดรธานี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เดลินิวส์ คณะครุศาสตร์ นายสบาย
แนวหน้า คณะวิทยาการจัดการ

เว็บค้นหาข้อมูล

มติขน คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ yahoo hotmail
สยามรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sanook catcha
คมชัดลึก รวมเว็บไซต์ท้องถิ่น thaiseek hunsa
ผู้จัดการ นักศึกษาทำบริษัททัวร์จำลองขึ้นรายละเอียด siamguru jorjae

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

เว็บแลกเปลี่ยน BANNER Search Engine list  ดูหนังดูละคร
แนวคิด thaibanner 108-1009 T.V.5
หลักการ thaile thebangkok T.V.7
วัตถุประสงค์ 1for1 yamyai T.V.3
ประเภทของผลิตภัณฑ์ 123banner siam-search I.T.V.
ขั้นตอนการดำเนินงาน bannermall googlebot

T.V.11.

เว็บไซต์นี้ได้ทำขึ้นเพื่อมีจุดประสงค์จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวประจำท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส่วนลึกๆก็เป็นความภูมิใจของผู้จัดทำด้วย อนึ่งถ้าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ละเมิดหรือทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายผู้จัดทำขอรับผิดแต่ผู้เดียว


เริ่มนับตั้งแต่วันที่9 สิงหาคม 2545

ผู้จัดทำ gitar.su@chaiyo.com

 

1