ขณะนี้โฮมเพจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีได้เปลี่ยนแปลง URL ใหม่ที่

www.suratatc.ac.th

ถ้าต้องการติดต่อให้ติดต่อได้ที่ E-mail : suratatc@gmail.com

E-mail : Webmaster Updated September,25 2007, 09.30 a.m.

1