Screen

รูปภาพที่ใช้เปลี่ยนในโปรแกรม MySceen สามารถสร้างขึ้นเองได้จากโปรแกรม Paint หรือ Photoshop หรือจะนำภาพที่มีอยู่มาเปลี่ยนก็ได้แต่จะต้องปรับเป็นไฟล์ .BMP ขนาดเป็นกว้าง 320 สูง 400 pixels สี 256 สี โดยใช้โปรแกรม ACDSee หรือ Download จากภาพข้างล่างก็ได้ครับ จะupdateภาพใหม่ๆเรื่อยๆครับ


| Home |

URL : www.yahoo.com/sutheesoft E-MAIL : sutheesoft@yahoo.com Tel.: (09)132-2341 BY : สุธีร์ พฤกษ์วโรดม
1