เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทอผ้า

เครื่องมือเครื่องใช้ในการทอผ้า


       
 - กี่พื้นเมืองหรือกี่ทอมือ กี่ชนิดนี้ทอผ้าแต่ละครั้งได้จำนวนจำกัด คือ ได้เพียงครั้งละ 5 - 6 ผืน หน้ากว้างของผ้าที่ทอได้ จะแคบกว่ากี่กระตุก กี่ทอมือจะต้องใช้เท้าเหยียบเพื่อบังคับตะกอให้แยกเส้นด้ายยืนออกจากกัน แล้วใช้มือสอดกระสวยใต้เส้นด้ายที่แยกดึงฟันฟืมกระทบเส้นด้ายพุ่งให้ติดกันทีละเส้น ซึ่งทอได้ช้ากว่ากี่กระตุก
        
- กี่กระตุก เป็นกี่ที่เพิ่งจะเริ่มนำเข้ามาใช้โดยได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาชุมชน การทอกี่กระตุก ผู้ทอไม่ต้องสอดกระสวย ใช้มือกระตุกเชือกที่ติดกับกระสวย แล้วกระสวยจะวิ่งผ่านเส้นด้ายยืนที่แยกออกจากกัน โดยการใช้เท้าเหยียบไม้ที่ดึงตะกอ ข้อดีของกี่กระตุก คือ ในการทอแต่ละครั้งไม่ต้องสืบเส้นด้ายยืนบ่อย ๆ มีแกนม้วนด้ายยืนได้ยาวหลายสิบเมตร เส้นด้ายยืนจะตึงเรียบเสมอกันไม่ต้องหวีหรือจัดเหมือนกับกี่มือหรือกี่คอก

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทอผ้า

        กี่ทอผ้า ใช้กี่กระตุก ทอผ้าได้รวดเร็ว ได้ผ้าแต่ละครั้งยาวกว่าใช้กี่มือ เนื้อเรียบแน่น
       
ฟืม เดิมใช้ฟืมหรือฟันหวีเป็นไม้จึงเปลี่ยนมาใช้ฟืมสแตนเลส ไม่เป็นสนิม ทนทาน คุ้มค่า
     
  เชือกมัดหมี่ เดิมใช้เชือกกล้วย ซึ่งมีกรรมวิธีเตรียมค่อนข้างยุ่งยาก ปัจจุบันใช้เชือกฟางมัดได้รวดเร็ว สะดวกสบาย หาง่าย
   
     ใช้สีวิทยาศาสตร์หรือสีสังเคราะห์ ที่บรรจุขวดเรียกว่า สีสมนึก มีสีให้เลือกใช้มากมาย

next  back

1