:: สาระน่ารู้ ::
ภาพเครื่องมือทดลอง
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ราคาวัสดุก่อสร้าง
ตัวอย่างอาคารประหยัดพลังงาน
บ้านหาร 2
แบบบ้านฟรีจาก กทม
สาระน่ารู้จากกรมที่ดิน
ออกแบบอาคาร 9 ประเภท
คำแนะนำการซื้อบ้านที่ดินจัดสรร
ประกาศ,ระเบียบกรมโยธาธิการ
ร้อยพันปัญหาในการก่อสร้าง
พรบ.อาคาร กฎ ข้อบัญญัติ กทม.
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
สภาวิศวกร
WSD on web 
คู่มือวิศวกรโยธาลาดกระบัง
มาตรฐานน้ำทิ้ง
Engineering Software
กรมโยธากับความปลอดภัยอาคาร
การใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูป
เว็บไซต์ที่ช่วยให้การคำนวณ
สถิติพื้นที่ ประชากร และบ้าน
ถนนของกรมทางหลวง
ข้อมูลท่าเรือ
การบริหารโครงการชลประทาน
กรมชลประทาน
รถไฟฟ้าใต้ดิน  MRTA  
โรงไฟฟ้าชนิดต่างๆ
เว็บไซต์สนามบินหนองงูเห่า 
กรมโยธาธิการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทูพลัส ซอฟต์ 
Cadthai  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ยุววิศวกร

 
 
    
 
   

::ไฮไลท์ ::    
:: เฉลยการบ้าน
    ออกแบบอาคารส่งน้ำชลประทาน

    RC design


:: ตัวอย่างสัญญา
    
ตัวอย่างสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์:: หลักเกณฑ์การถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณราคากลาง
    เปอร์เซนต์การเผื่อสำหรับการประมาณราคา ครบทุกหมวด..


:: ฟรี แบบบ้าน 9 แบบ

    แบบบ้านบริการฟรีของ กทม. ทั้งหมด 9 แบบ สนใจคลิ๊กดูได้ ไม่ต้องจ้างออกแบบให้ยุ่งยาก


:: การขออนุญาติก่อสร้างและบริการของ กทม.

    วิศวกรใหม่ๆอาจจะเริ่ม งุนงง กับวิธีปฏิบัติในขั้นตอนของการยื่นเรื่อง ขออนุญาต เพราะการทำงาน จริงนั้นไม่ใช่แค่นั่งคำนวณโครงสร้างเท่านั้น ควรเรียนรู้ ระเบียบวิธีในการยื่นแบบด้วย
     การก่อสร้างอาคารใน กทม
     การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (กรณีอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 15 เมตร)
     การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (กรณีอาคารตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไปหรือสูงเกิน 15 เมตร )
     การขออนุญาตอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
     การขอทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
     การตรวจสอบที่ดินที่ถูกเวนคืนและ การรับค่าทดแทน
     การขออนุญาตระบายน้ำทิ้งสำหรับอาคาร

Mix Design
โปรแกรมแจกฟรี
คำนวณ ออกแบบอัตราส่วน ผสมคอนกรีต download ได้ที่นี่

Irrigation Structure
โปรแกรมหยุดเหล็ก
เพื่อช่วยคำนวณหา ระยะหยุด เหล็ก ที่เหมาะสม คลิกที่นี่


::วงการก่อสร้าง ::    

โครงสร้างภาษีที่ดินใหม่ ไล่บี้ 50 ตร.ว. ขึ้นไป
ขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาทิ้งงาน
จะต้องร่วมลงทุนก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอสในสัดส่วนฝ่ายละ 50% ของโครงการ โดยลงทุนสร้างในส่วนวิศวกรรมโยธา และรางรถไฟฟ้า โดยบีทีเอสจะนำรถมาวิ่งในระบบ ทั้งนี้จะมีการประชุมเรื่องส่วนต่อขยายเป็นกรณีเฉพาะในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า
ข่าววงการก่อสร้าง จาก thaibuild

::ข่าวทั่วไป ::    


 


คู่มือปฏิบัติการ


คู่มือปฏิบัติการทดสอบ งานดิน และงานคอนกรีต ฉบับปรับปรุง สนใจติดต่อ ขอได้ที่ สำนักวิจัยและ พัฒนา กรมชลประทาน


ราคาวัสดุก่อสร้าง


ราคากลาง วัสดุก่อสร้าง ประเภทต่างๆ แยกตามหมวด หมู่ ใช้เพื่อการประมาณราคา ในเบื้องต้นได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


:: คู่มือวิศวกร ::
สถิติการทำงานต่อวัน
ตารางเหล็ก
ราคาวัสดุก่อสร้าง
ตารางเสาเข็ม
ตาราง

แนะนำเครื่องมือใหม่
สำหรับห้องปฏิบัติการ
งานดินและงานคอนกรีต

Air Dry Jet สำหรับการ
เตรียมตัวอย่างดินให้อยู่
ในสภาพแห้งในอากาศ ยังไม่มีวางจำหน่าย


     Contact Us : Suwatthailand@yahoo.com
1