K
l
i
k

z
a

m
e
n
i

BIBLIJSKI KUKOLJ

Dokazi
Istorija
Pitanja
Prokletstvo

Lukavi

Poslanica

Sveti Amfilohije Ikonijski:
"Otkrovenje Jovanovo neki primaju. ali mnogi ga nazivaju lažnim.
Ovo neka ti bude istiniti bogonadahnuti kanon spisa."
1