ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΒΕΚΤ"
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Tο Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ) είναι εφαρμογή λογισμικού, η οποία έχει αναπτυχθεί πλήρως από το ΕΚΤ ( ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ), για την ολοκληρωμένη οργάνωση βιβλιοθηκών και τη διάθεση των βιβλιογραφικών δεδομένων.
                                                                                                           
Περισσότερες πληροφορίες......
          
Στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης για τους υπευθύνους των σχολικών βιβλιοθηκών και για τους Φορείς Υλοποίησης.
                                                                                                           
Περισσότερες πληροφορίες......
"ΒΛΑΒΕΚΤ" Η έκδοση Millennium της γνωστής εφαρμογής για Σχολικές Βιβλιοθήκες του ΕΚΤ.
                                                                                                           
Ισως σας κάνει να γελάσετε.......
(πηγή:
Σχολική βιβλιοθήκη ΤΕΕ Λεχαινών και κατόπιν  επιλέξτε "ΧΡΗΣΙΜΑ - downloads - ΒΛΑΒΕΚΤ)