Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα αυτόνομο κτίριο 164 τμ,το οποίο βρίσκεται μέσα στον αυλόγυρο του σχολείου.


Αν και αποτελεί έναν ενιαίο χώρο,
νοητικά μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα μέρη:
-Στο χώρο των βιβλιοστασίων όπου είναι ταξιθετημένα τα βιβλία ( 28 διπλά και 8 μονά βιβλιοστάσια).
-Στο χώρο του αναγνωστηρίου
(8 ορθογώνια, 2 στρόγγυλα τραπέζια και 44 καθίσματα αναγνωστηρίου).
- Στο χώρο των οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων.
-Στο χώρο του γραφείου
του υπεύθυνου καθηγητή
της βιβλιοθήκης.


Ο κλιματισμός του χώρου
επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό χρήσης καλοριφέρ και
τεσσάρων airconditions.
Ο αερισμός του
εξασφαλίζεται με την ύπαρξη
επτά ανεμιστήρων που ελέγχονται αυτόματα από αισθητήρα.


Το κτίριο διαθέτει
συναγερμό και πυρανίχνευση
και επιτηρείται σε 24ωρη βάση
από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης
και από σχολικούς φύλακες.