THÂN CHÚC QUƯ TRƯỞNG, QUƯ PHỤ HUNH VÀ CÁC BAN HĐS
MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI TƯƠI và
MỘT NĂM MỚI ĐƯỢC AN-KHANH, HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG.
Welcome to
Troop 612 BSA.
Old Dominion District
National Capital Area Council
Thiếu Đoàn Tây Sơn
TROOP 612 BSA
Liên Đoàn HÙNG VƯƠNG
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
TROOP 612 BSA
Sponsor by:
Saint Patrick's Episcopal Church
3421 Brush Drive
Falls Church, VA 22042


Tr. Tuy Le
Our Scoutmaster
Favorite Links:
 • National Capitol Area Council-BSA
 • Boy Scout of America
 • World Scout Movement
 • Liên Đoàn Hùng Vương, Bắc Virginia
 • Làng Bách¨ Hợp Hoa Thịnh Đốn

 • Troop Photos Album
 • Tyler eagle Scout Photos Album

 • Troop 612 BSA
  Meet every Friday evening from 6:00 PM - 8:00 PM
  and Vietnamese class from 8:00 PM - 9:00 PM.
  at Saint Patrick's Episcopal Church

  Chương trinh Sinh hoạt năm 2006
  Troop Program

  Scoutmaster & Leaders Corner:
  (Lời Nhắn của Trưởng:)


 • Thiếu đoàn sẽ họp bình thường và Lớp Tiếng Việt sẽ được dạy như thường lệ và các chiều Thứ Sáu Các em cần mang đồng phục đầy đủ.
 • Troop will have our regular meeting
  at the Church on Friday each week, All scouts must be in uniform


 • DO YOU WANT TO SEE
  Vietnamese Scout Show at Eden Center Picture click here • 1- 4-2008 Sinh hoạt - Meeting - Lớp Tiếng Việt
 • 1- 11-2008 Sinh hoạt - Meeting - Lớp Tiếng Việt
 • 1- 18-2008 Sinh hoạt - Meeting - Lớp Tiếng Việt
 • 1- 25-2008 Sinh hoạt - Meeting - Lớp Tiếng Việt
 • 2- 1- 2008 Sinh hoạt - Meeting - Lớp Tiếng Việt


 • For more information about the troop, and if you would like to joint the troop
  You may contact:
 • Tr. Bobby Tran @ his email:ttn222@hotmail.com
 • Tr. Thanh Nguyen@ his email:budhatran@gmail.com
 • Tr. Tuy Le@ his email:namtam@hotmail.com

 • For Eagle Project and advancement please contact:
 • Tr. Nguyen Cong Tru@ his email: congtnguyen@yahoo.com:


 • LD Hung Vuong at 11st Anniversary

  Our First Eagle

  Mr. Tru receiving Silver Beaver Award

  Hội Đồng Đoàn
  Thiếu Đoàn Tây Sơn
  Trooop 612 B.S.A - National Capitol Area Council

   

  District Commissioner:
  Tr. Nguyễn Công Trứ
  Committee Chairman:
  Tr. Hồ Bửu
  Advancement Chairman:
  Tr. Nguyễn Công Trứ
  Committee Memmbers:
  Tr. Nguyễn Tấn Định
  Tr. Phạm Công Tâm, Tr. Đỗ Văn Ninh
  Tr. Nguyễn Thị Giao, Tr. Hồ Bửu
   

    Thiếu Đoàn Trưởng:
  Tr. Bobby Tran (Trần Đức Huân)
  Thiếu Phó
  Eagle Scout: Nguyễn Tâm­ Thanh
  Eagle Scout: Nguyễn Minh Khoa
  Eagle Scout: Nguyễn Bảo-Vinh
  Eagle Scout: Viva Pham
  Phụ tá Thiếu Trưởng:
  Eagle Scout: Nguyễn Đức Toàn (Patrick)
  Eagle Scout: Tommy Đỗ
  Đội Trưởng Nhất (SPL):
  Vũ Đức Khoa  
  Tr. Tuy & Tr. Trứ & Tr. Trứ in front Tyler's Eagle Scout Project  Truong:Tr. Bobby (Huan) & Tr. Thanh & Tr. Tyler & Tr. Bao-Vinh

  Thank you for visiting our home.
  Your are the number
  Counter
  Visitors.
  Please come back and visit us again. We update our home page each week.
  1