::ลิงค์ภายในศูนย์ตาก::
 

ที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)

   

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
ประวัติศูนย์ตาก
ผู้บริหาร
ข้าราชการในศูนย์
แผนที่การเดินทาง
ยุทศาสตร์การบริหารงาน
หน้าที่ัความรับผิดชอบ
ผลงานที่ผ่านมา
แผนการอบรมประจำปี
แผนการอบรมปีถัดไป
WebBoard คุยกัน

HOME
 
Home | กรมอุทยานฯ |ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1(แพร่)|ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่่)|ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3(ชะอำ่)|ศูนย์ฝึกอบรมที่4(เชียงราย่)
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทร:(055)515-470 โทรสาร:(055)511441
tak_training@yahoo.com
Copyright © 2007 Tak_Training
1