เลขที่  208   หมู่  3  ถนนสายเอเซีย  ต.ประดาง    กิ่ง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000      โทรศัพท์  055-512834-5          

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  .......ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์,  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร......  รับสมัคร ตั้งแต่วันี้เป็นต้นไป....   เปิดรับสมัคร  ณ ตึกอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  ในวันเวลาราชการ

 

ข้อมูลสถานศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดตาก

วิทยาลัยชุมชน

  ข้อมูลของวิทยาลัย  
 
ข้อมูลบุคลากร
 
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
 
ข้อมูลงบประมาณการศึกษา
 
ข้อมูลอาคารสถานที่
 
ปฏิทินวิทยาลัย
 
กิจกรรมของวิทยาลัย
 
อกท.หน่วยตาก
 
ข้อมูลจังหวัดตาก

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
 
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก
 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
  
               

 

ส่วนราชการ หน่วยงานระดับกอง

อ่านข่าว

คอมพิวเตอร์

กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงกลาโหม   
กระทรวงการคลัง

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข    
กระทรวงอุตสาหกรรม                  
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวัฒนธรรม
   :: กองคลัง
:: กองแผนงาน
:: กองการเจ้าหน้าี่
:: กองวิทยาลัยเทคนิค
:: กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา
:: กองวิทยาลัยเกษตรกรรม
:: กองการศึกษาอาชีพ
:: หน่วยศึกษานิเทศก์
:: หน่วยตรวจสอบภายใน
:: สำนักงานเลขานุการกรม
:: กองบริการเครื่องจักรกล
:: กองออกแบบและก่อสร้าง
:: สำนักงานกิจการพิเศษ
:: สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา

:: เดลินิวส์
:: ไทยรัฐ
:: ข่าวสด
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: อ.ส.ม.ท
:: ผู้จัดการ
:: มติชน
:: สยามธุรกิจ
:: แนวหน้า
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: คม ชัด ลึก
:: สยามรัฐ
:: Bangkok Post
:: The Nation

คอมพิวเตอร์
Graphics Design กระดานข่าว
 การเขียนโปรแกรม
 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 คอมพิวเตอร์มือถือ
 ซอฟต์แวร์
 บริษัทคอมพิวเตอร์
 ระบบปฎิบัติการลีนุกซ์
 ฮาร์ดแวร์
 เกม
เน็ตเวิร์ค

 แมคอินทอช


จัดทำโดย
งานศูนย์ข้อมูล

ฝ่ายแผนงานการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโลยีตาก
055-512834-5

takcoll@hotmail.com, taksatc@hotmail.com


 

1