บุหรี่กับการเกิดมะเร็ง

บุหรี่กับการเกิดมะเร็ง
 
                    ในบุหรี่ประกอบด้วยใบยาสูบและกระดาษมวนยา แต่เมื่อเกิดการเผาไหม้แล้ว จะมีสาร
เคมีเกิดขึ้นมากกว่า 4,000 ชนิด สารเคมีที่เป็นพิษเหล่านี้ เมื่อถูกสูดดมเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะมีผล
ทำให้เซลล์ปกติ เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งในเวลาต่อมา
  สารพิษในบุหรี่
   
            1. นิโคติน
   
                     - ทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบตัน
                       - ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว
                     - เพิ่มไขมันในเส้นเลือด
                       - ทำลายเนื้อปอดและถุงลมปอด
                       - กระตุ้นระบบประสาท
 
            2. ทาร์ (น้ำมันดิบ)
   
                       - ทำให้เกิดมะเร็งปอด
                       - ทำลายถุงลมปอด เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
                     - ไอเรื้อรัง หอบเหนื่อย
 
          3. คาร์บอนมอนนอกไซด์
   
                       - จะรวมตัวกับฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยลง
                       - อ่อนเพลีย มึนงง
            4. ไฮโดรเจนไซยาไนด์
 
                     - ทำลายเยื่อบุหลอดลม
                     - ระคายเคือง ไอเรื้อรัง
 
          5. ไนโตรเจนไดออกไซด์
 
                       - ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง
          6. แอมโมเนีย
   
                     - ทำให้หลอดลมอักเสบ
                       - ระคายเคือง ไอ มีเสมหะมาก
          7. สารกัมมันตรังสี
 
                     - ทำให้เกิดมะเร็งปอด มะเร็งของระบบทางเดินหายใจ
 
            8. แร่ธาตุต่าง ๆ
   
                       - เป็นสารตกค้างในใบยาสูบจากการพ่นยาฆ่าแมลง เป็นพิษต่อร่างกายก่อให้เกิดมะเร็งได้
  มะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่
 
                     - มะเร็งปอด
                     - มะเร็งกล่องเสียง
                     - มะเร็งช่องปากและหลอดลม
                       - มะเร็งหลอดอาหาร
                     - มะเร็งตับอ่อน
                       - มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
                     - มะเร็งไตและอวัยวะของระบบทางเดินปัสสาวะอื่น ๆ
                       - มะเร็งปากมดลูก
 
  การเลิกสูบบุหรี่
 
                     ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ ข้อสำคัญต้องมีความตั้งใจจริงมีความเข้มแข็ง
  เพื่อเอาชนะใจตนเองให้ได้ โดยปฏิบัติดังนี้
     1. ตัดสินใจให้แน่วแน่และ " ควรเลิกทันทีไม่ใช่ลด "
     2. ศึกษาถึงพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อผู้สูบและผู้ใกล้ชิด หมั่นทบทวนเสมอ ๆ
       3. ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด
     4. บอกผู้ใกล้ชิดให้รู้ เช่น ภรรยา บุตร บิดา มารดา เพื่อคอยให้กำลังใจในการเลิกสูบบุหรี่
ข้อแนะนำระหว่างการเลิกสูบบุหรี่
   
                       1. ถ้าหงุดหงิดหรือง่วงควรอาบน้ำทันทีหรือใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดหน้า จะรู้สึกสดชื่นขึ้น หรือ
  หายใจเข้า - ออก ลึก ๆ สัก 10 ครั้ง และกลั้นหายใจนาน ๆ
                     2. รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ไม่อิ่มเกินไป รับประทานผัก-ผลไม้ให้มากขึ้น
                       3. ไม่นั่งเล่นหลังรับประทานอาหารเสร็จ ควรเลี่ยงโดยการออกไปเดินเล่น หรือหางาน
อดิเรกทำ
                       4. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำชา กาแฟ และอาหารรสจัด ควรดื่มน้ำมาก ๆ
                       5. ออกกำลังกายพอสมควร พักผ่อนให้เพียงพอ

 

รักษ์สุขภาพ

1