Sawasdee Precious

 

 ˹ѡ

 ອҤ

 พระเนื้อดิน

 พระกรุเนื้อชิน

 พระผงพระคณาจารย์

 พระกริ่งพระคณาจารย์

 รูปหล่อพระคณาจารย์

 เหรียญพระคณาจารย์

 พระปิดตา

 พระพุทธรูปบูชา

 เครื่องรางของขลัง

 วัตถุโบราณ และงานศิลป์

 ติดต่อ สอบถาม

 

 

                ศิลปกรรมไทย ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างสูงที่แสดงถึงภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน  เป็นความภาคภูมิใจและปิติยินดีที่ได้มีสมบัติวัฒนธรรมล้ำค่า เป็นเครื่องจรรโลงใจให้สร้างสรรค์สืบทอดมรดกที่ได้รับมาตลอดไป

 

 

 

                                  

 

1