ANDA PELAWAT KE :
 
STRATEGIK PEMASARAN                                 DISEDIAKAN OLEH ANIN

BAB SATU

Objektif
i. tentukan strategi pasaran
ii. kenalpasti proses-proses yang penting dalam orientasi pasaran
iii. kenalpasti kebolehan perjalanan pasaran dalam organisasi
iv. cipta nilai untuk pelanggan

Ciri-Ciri Market-Driven Strategi
i. orientasi pasaran
ii. jalan mana yang dapat membuka peluang (levering)  untuk mengembangkan kebolehan tersendiri
iii. nilai pelanggan / kesesuaian keupayaan
iv. persembahan terbaik

Orientasi Pasaran
i. pelanggan adalah fokus utama dalam operasi syarikat
ii. memerlukan penglibatan dan sokongan daripada semua pekerja dalam organisasi
iii. peka terhadap keperluan dan kehendak pelanggan, dan kenalpasti apa kesan perubahan terhadap kepuasan pelanggan
iv. sentiasa melihat ke depan dan bina strategi untuk membina kelebihan persaingan organisasi

Ciri-Ciri Orientasi Pasaran
i. fokus pelanggan
ii. maklumat persaing
iii. kordinasi fungsi silang

i. Fokus Pelanggan
a. mengetahui keutamaan dan keperluan pelanggan
b pecah dan atur sumber-sumber organisasi untuk memuaskan pelanggan

ii. Maklumat Pesaing
a. mengetahui perkara-perkara penting dalam memahami pesaing

iii. Kordinasi Fungsi Silang
a. semua jabatan dalam bisnes bekerja sama untuk menyediakan nilai pelanggan yang terbaik

Implikasi (Mengapa Kita Perlu Orientasi Pasaran)
q hubungan yang kuat antara orientasi pasaran dan persembahan terbaik
q syarikat yang berorientasikan pasaran akan menunjukkan persembahan yang lebih baik daripada syarikat yang tidak berorientasikan pasaran
 

Keperluan Dalam Mendekati Orientasi Pasaran
i perolehan maklumat
-memahami pasaran dan apa keperluan pelanggan yang proaktif dan analisis maklumat

ii penilaian fungsi silang
 -pekerja dalam fungsi bisnes yang berlainan berkongsi maklumat

iii. berkongsi dalam mengenalpasti (diagnosis) dan seterusnya membuat tindakan
 -pendekatan kumpulan fungsi silang untuk membuat keputusan
 

Keupayaan
kemahiran dan pengetahuan yang dugunakan dalam proses pegorganisasian akan membolehkan firma untuk mengkordinasikan aktiviti dan menjadi aset penting dalam firma.
 

SILA RUJUK GAMBARajah 1.1

Kompenan Keupayaan Organisasi

SILA RUJUK GAMBARajah 1.2

Klasifikasi Keupayaan

SILA RUJUK GAMBARAJAH

Keupayaan Dalam Mengorganisasi Market Driven

SILA RUJUK GAMBARAJAH

Mencipta Nilai Pelanggan
 


Mendekati Market-Driven

SILA RUJUK GAMBARAJAH
 

BAB 2

( BISNES DAN STRATEGI PEMASARAN )

Chapter Online

Strategi Korporat


Kompenen Dalam Stategi Korporat Dan Isu-Isu

Mengenalpasti Perkaitan Antara Perniagaan Dan Juga Strategi Pemasaran


Membangunkan Strategi Dalam Unit Perniagaan
- memimpin / conducting


Strategi Pemasaran


Proses Strategi Pemasaran

SILA RUJUK GAMBARAJAH
 

1 Situasi Analisis
    - kenalpasti peluang pasaran, nilai/takrifkan segmen pasaran, nilai para pesaing dan kenalpasti kekuatan dan kelemahan organisasi kita.
    - Memperlengkapkan maklumat berkaitan dengan pasaran untuk menjadi garis panduan untuk membentuk strategi baru ataupun dalam perubahan strategi
    i. Visi pasaran, struktur dan analisis
    ii. Segmenting market (cth :cuba cari pengguna yg homogenius )
    iii. Pengetahuan berterusan berkaitan dngan pasaran
    (cth : perubahan teknologi, apa kesan terhadap pengguna)
    (secara kasarnya: semua maklumat berbentuk analisis)

2 Membentuk Market-Driven Strategi

3 Membangunkan Program Pemasaran 4 Strategi Pengurusan Pasaran Dan Implimentasi
 

BAB 3

VISI, STRUKTUR DAN ANALISIS PASARAN

Objektif Bab
1.0 Bagaimana pasaran memberi kesan kepada strategi
2.0 Pendekatan untuk memeta (mapping) produk-pasaran
3.0 Bagaimanakah pembeli boleh menghuraikan dan menganalisis
4.0 Analisis pesaing
5.0 Perkiraan saiz pasaran

1.0 Pasaran Dan Strategi


kesimpulan
Perubahan dalam pasaran akan menjadi garis panduan untuk mencipta strategi

2.0 Pendekatan Untuk Memeta (Mapping) Produk-Pasaran


SILA RUJUK GAMBARajah 3.1

SILA RUJUK GAMBARajah 3.2

Memetakan ‘Boundaries’ Dan Struktur Produk-Pasaran

Dalam Struktur Pasaran, Adalah Penting Untuk Mengenalpasti:-


3.0 Menganalisis Dan Menghuraikan/Mentafsir Pengguna Akhir


SILA RUJUK GAMBARajah 3.3

Analisis Persaingan

Langkah 1 : mentakrif ciri-ciri dan struktur industri yang melibatkan
i. Analisis industri
ii. Analisis rantaian nilai-ditambah
iii. Kuasa persaingan

i) Strategi Industri
- Keperluan Maklumat


i) Analisis rantaian nilai ditambah


SILA RUJUK GAMBARAJAH

5 model kuasa Micheal E. Porter
 

Analisis persaingan


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1