รายชื่อฟิโลเดนดรอน (List Of Philodendrons)
Update 2-July-2001
Name Index :  | abc  | def | ghi | jkl | mno | pqr | stu | wxyz | .... |

Scientific Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Common Name/Thai
  ชื่อสามัญ/ชื่อไทย
Origin
ถิ่นกำเนิด-ที่มา
ลักษณะทั่วไป
หมายเหตุ
Philo.  advenna
Philo.  albisuccus
Philo.  alticola
Philo.  andreanum

มหานิยม
Colombia/Wild ไม้เถาเลื้อย  ใบสีเขียวแก่เป็นเลื่อมสีน้ำตาลอ่อน  เส้นใบและขอบใบสีขาวครีม  ใบยาวได้ถึง 3 ฟุต  ปลายแหลม

Philo.  angustisectum

Elegant อีลิแกน
Colombia/Wild


Philo.  alleni
Philo.  applenatum

Philo.  Autum
Red CopperPhilo. barryi
Philo. barzii
Philo.  bipennifoliumPhilo.  bipinnatifidumPhilo.  borinquensisPhilo.  Black Emerald Black EmeraldPhilo.  Black Cardinal Black CardinalPhilo.  Bloody Marry Bloody Mary พิณนาคPhilo.  calk
Philo.  calophyllum
Philo.  cannifolium
Philo.  cordatum
Philo.  coerulescens
Philo.  crassinerrium
Philo.  cruentum
Philo.  Cherry Red
Philo.  discolor Krause
Philo.  domesticum
หูช้างPhilo.  dubium, raciatum
Philo.  erubesens
Philo.  evansii
Philo.  fenzlii
Philo.  fosterianum
Philo.  Florida
Philo.  giganteum
Philo.  gloriosum
Philo.  goeldii
Philo.  grazielae
Philo.  hastatum
Philo.  hederaceum Hoff.
Philo.  houltonianum
Philo.  ilsimanii
Philo.  ilsimanii variegatum
Philo.  imbe Schott.
Philo.  Imperial Green
Imperial GreenPhilo.  Imperial Red
Imperial RedPhilo.  iquiotos Ecuador
Philo.  jade
Philo.  lacerum
Philo.  Jose Buono
Philo.  lacinatum Engl.
Philo.  Lemonade
Philo.  Lynette
Philo.  mamei
Philo.  Mandaianum
Philo.  melanochrysum
Philo.  melanochrysum
Philo.  Mc. Neilianum
Philo.  mexicanum
Philo.  microsticum
Philo.  Moon Light
Moon LightPhilo.  Moon  Shine
Moon ShinePhilo.  nobile
Philo.  ornatum Schoff.
Philo.  Orando Green
Orando GreenPhilo.  Orando Orange
Orando OrangePhilo.  oxycardium
Philo.  oxycardium Var.
Philo.  panduraeforme
Philo.  pedatum
Philo.  pinnatifidum
Philo.  pertusum
Philo.  Piano Key
Philo.  pinnatifidum
Philo.  Pink Princess
Philo.  Princess
Princess, Princess Of OrangePhilo.  radiatum
Philo.  Radiatum x Florida
Philo.  Red Emerald
Red Emerald
มรกตแดงPhilo.  riparium
Philo.  rubescens
Philo.  rubrum
Philo.  ruizii
Philo.  sagittifolium
Philo.  scandens Aureaum
Philo.  scandens Mican
Philo.  scandens Miduhoi
Philo.  scandens  oxycardium
Philo.  scandens Var.
Philo.  warscewiczii
Philo.  wendatum
Philo.  wendlandii
Philo.  wend-imbe
Philo.  wilsonii
Philo.  williansii
Philo.  X Mc Dowe
Philo.  sp.
     
ประกายทอง
     Philo.  sp.
ประกายพฤกษ์Philo.  sp.
ประกายมรกตPhilo.  sp.
ประกายแสดPhilo.  sp.
เขียวหยักPhilo.  sp.
Painted LadyPhilo.  sp.
เฮงหลงPhilo.  sp.
Star LightPhilo.  sp.
เศรษฐีใบพาย
Diamond Crown
Emeral Prince
Prince Albertหมายเหตุ  รายชื่อของฟิโลเดนดรอนข้างต้น เป็นรายชื่อที่ได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมาย  บางชื่อเป็นชื่อเรียกเฉพาะในตลาดค้าต้นไม้ และยังไม่สามารถเปรียบเทียบว่าเป็นฟิโลตัวใดแน่  แต่นำมารวมในรายชื่อไปก่อน และอีกอย่าง ชื่อวิทยาศาสตร์บางชื่ออาจจะเป็นชื่อพ้องของอีกตัวด้วย
-  เริ่มจัดทำ homepage หน้านี้ วันที่  15-6-44
-  16-6-01  เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยง
-  17-6-01  จัดทำรายชื่อฟิโลเดนดรอน  ใส่เข้ามา
-  18-6-01  จัดทำรายชื่อฟิโล ต่อ
-   02-07-01  เพิ่ม Philo.  andreanum