RAJ

NATALIJA GRGORINIĆ i OGNJEN RAĐEN

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ, 2001. ISBN 953-6302-18-7

 < raj.jpg (17,5 KB)

SADA, kada je poznat rezultat natječaja i kad je tajna vezana uz autora teksta otkrivena, moram priznati da rečenice što sam ih podvukla prilikom čitanja dobivaju svoje pojašnjenje. Godine u kojima se dogodio bijeg s plantaže za samu priču i nisu toliko važne. Puno je važnije da se Raj zaoblio u najneobičnije jedinstvo, jedinstvo od dva dijela, dva od deset... Tako govori pripovjedač ispod čijih je riječi čitateljica razvukla crtu, podebljavši snažnije nastavak: dva, dvoje koji su započeli ovu priču i koji će je, ako im budete dali priliku i završiti.

(iz predgovora Julijane Matanović)

roman Raj pobijedio je na književnom natječaju Laurus nobilis u Poreču

1