Lop Buri - Singburi - Chainat - Uthaithani - Nakhon Sawan

Welcome to TAT Central Region 7

 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรลพบุรี
 
 
 
ฟาร์มเห็ดขจรวิทย์
 

เจ้าของฟาร์ม พันโทยงยุทธ และนางนันทิยา ขจรวิทย์
ที่ตั้ง 71/1 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร (036) 652442
กำเนิด 6 มีนาคม 2524

ฟาร์มเห็ดขจรวิทย์ เป็นฟาร์มเห็ดปลอดสารพิษ โดยได้พัฒนาการใช้จุลินทรีย์ EM กับการเพาะเห็ด เพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และปลอดจากสารพิษ นอกจากจะเป็นสถานที่เพาะเห็ดเพื่อการค้า เช่นฟาร์มเห็ดทั่วไปแล้วยังมีการส่งเสริมการเพาะเห็ด โดยรับทำการฝึก ศึกษาและดูงาน ให้กับนักเรียนและประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเพาะเห็ดเป็นอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนต่าง ๆ อีกด้วย
ผลผลิตเพื่อจำหน่าย ประกอบด้วย
1. หัวเชื้อเพาะเห็ด
2. ถุงก้อนเชื้อเห็ด
3. อุปกรณ์การเพาะเห็ด
4. เห็ดสดหลายชนิด
5. เห็ดแปรรูปหลายอย่าง เช่น เห็ดอบเนย เห็ดสวรรค์ แหนมเห็ด และน้ำพริกเห็ด

คุณค่าทางอาหารของเห็ด
ตารางแสดงส่วนประกอบทางอาหารจากเห็ด 100 กรัม

ชนิดเห็ด พลังงาน(แคลอรี่) ไขมัน(กรัม) คาร์โบไฮเดรต(กรัม) โปรตีน(กรัม) เส้นใย(กรัม)
เห็ดหอม 21.55 0.04 2.95 2.34 1.31
เห็ดนางรม 32.39 0.04 5.67 2.13 0.40
เห็ดนางฟ้า 33.32 0.07 4.79 3.36 0.47
เห็ดโคน 48.72 0.28 5.28 6.27 1.96
เห็ดฟาง 32.38 0.07 4.75 3.16 0.60


ตารางเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของเห็ดกับอาหารชนิดอื่น
แคลอรี่100 กรัม น้ำ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่
เห็ด 25 92 3.5 0.3 4.5 1.0
นม 62 87 3.5 3.7 4.8 0.7
มันฝรั่ง 85 75 2.0 0.1 21.0 1.1
เนื้อ 189 68 18.0 13.0 0.5 0.5

คุณค่าทางยาของเห็ด
เห็ดที่ไม่เป็นพิษทุกชนิดที่ใช้รับประทานกันอยู่ทั่วไปทุกชนิด จะมีคุณค่าทางอาหาร หากรับประทาน เห็ด 2-3 ชนิดรวมกันในแต่ละวัน ร่างกายจะรับกรดอะมิโนครบ และทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย
เห็ดแต่ละชนิดมีสารต้านมะเร็งต่างกัน สำหรับเห็ดหลินจือ (Granoderma lucidum) ทางการแพทย์แจ้งว่า สามารถต่อต้านมะเร็ง รักษาความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อาการแพ้ และไขมันในเส้นเลือด สารที่ออกฤทธิ์ต่อต้านมะเร็ง คือ
- Triperpenoids CG noderic acid, Lucidenic acid, Lucidone ect.
- Polysaccharids (Granoderans A,B,C beta D-glucan, Glucidum antidiotic)
- Nucleo tides (Adeno Sine)
- Protein (LZ8) (polypep tides)
- Steroid (Cholestan, ergosterol, genosterone)
การใช้จุลินทรีย์ EM ป้องกันแมลงศัตรูเห็ด (ใช้แทนยาฆ่าแมลง เพื่อให้ปลอดจากสารพิษ)
1. EM 1 ลิตร
2. กากน้ำตาล 1 ลิตร
3. เหล้าขาว 35-40 ดีกรี 2 ขวด
4. น้ำส้มสายชู 5% (1 ขวดครึ่ง) 1 ลิตร
ผสมหมักรวมกันไว้ 24 ชั่วโมง แล้วนำมาพ่นป้องกันแมลงศัตรูเห็ดในอัตราส่วน EM 1 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร
ฟาร์มเห็ดขจรวิทย์ อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เช่น
1. อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
2. อยู่ใกล้เขาตะกร้า เป็นวัดอยู่ในถ้ำของภูเขา ชมค้างคาวออกหากิน ในตอนเย็น

3. อยู่ใกล้วัดเวฬุวัน (เขาจีนแล) วัดในหุบเขาที่สวยงาม และเป็นบริเวณชมทุ่งทานตะวันที่สวยงาม
4. เป็นทางผ่านไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
5. ติดกับสนามกระโดดร่มของศูนย์สงครามพิเศษ ชมการฝึกกระโดดร่มของศูนย์สงครามพิเศษ ชมการฝึกกระโดดร่มได้บางโอกาส
6. ติดกับถังพักน้ำและฝายกั้นน้ำของ จอมพล ป. พิบูลสงครามที่ส่งไปให้เกษตรกรในการตั้งนิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
7. อยู่ในที่สำคัญของประวัติศาสตร์ คือตั้งอยู่ในแหล่งกำเนิดประปาของประเทศไทย เพราะเป็นต้นทางส่งน้ำไปยังพระนารายณ์ราชนิเวศน์
 
 

สวนเกษตร โอเอซิส ฟาร์ม

 
สวนเกษตร โอเอซิส ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ 85/2 หมู่ 13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220 เป็นฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตร
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 50 ไร่ ประกอบด้วย นกกระจอกเทศ สวนผีเสื้อ ไก่พื้นบ้าน แปลงทุ่งทานตะวัน ปลูกสลับกันตลอดทั้งปี สวนมะละกอ บ่อเลี้ยงปลา
นอกจากนั้นมีการจำหน่ายลูกนกกระจอกเทศนำเข้าจากอาฟริกาใต้ และสุนัขพันธุ์ โดยเก็บค่าเข้าชมท่านละ 10 บาท
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่โอเอซิส ฟาร์ม จะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่สวยงามของฟาร์ม ชมการเลี้ยงนกกระจอกเทศ ให้อาหารนกกระจอกเทศ
ขับรถชมแปลงทุ่งทานตะวัน ฝึกขับรถแทรกเตอร์เล็กชมทุ่งทานตะวัน

ติดต่อ คุณสมชาติ สิงหะพล โทร 01-7808928, 01-9941256

ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง


ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง ซอย 24 สายตรี ม.9 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร
ี 15140 เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในประเทศไทย เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากผึ้ง เช่น น้ำผึ้งแท้จากดอกทานตะวัน , น้ำผึ้งนานาพันธุ์ , น้ำผึ้งรวงธรรมชาติ , แยมน้ำผึ้งดอกทานตะวัน , นมผึ้ง , เกสรผึ้งสด ,
เกสรผึ้งแห้ง , เทียนไขผึ้ง , ขี้ผึ้งแท้ และกาวผึ้ง

น้ำผึ้ง เป็นของเหลวมีกลิ่นหอม รสหวานแหลม ลักษณะเข้มข้นเหนียวหนืด ผึ้งไปเก็บรวบรวมจากน้ำหวานดอกไม้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้
ทุกขั้นตอนได้ผ่านขบวนการผลิตของผึ้งงาน เพื่อเก็บสะสมไว้เป็นอาหารของประชากรในรัง รสชาติและสีของน้ำผึ้งมีลักษณะแตกต่างกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้และเกลือแร่น้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้บางชนิด เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง น้ำตาลกลูโคสอาจจะรวมตัวตกผลึกได้สารแขวนลอย
ในน้ำผึ้งส่วนใหญ่จะเป็นละอองเกสรดอกไม้ ผู้เลี้ยงผึ้งจะเก็บน้ำผึ้งในลักษณะที่หลอดรวงผึ้งปิดในเกณฑ์มาตรฐานสามในสี่ส่วนของรวงน้ำผึ้ง
โดยนำมาใช้แรงเหวี่ยงในถังสลัดให้น้ำผึ้งกระเด็นออกมาแล้วนำไปกรองและหมัก ให้สิ่งเจือปนลอยขึ้นข้างบน น้ำผึ้งที่ได้จากใต้พื้นผิวจึงสะอาดบริสุทธิ์
และนับเป็นอาหารที่มีคุณค่า

นมผึ้ง หรือวุ้นนางพญา เป็นผลิตภัณฑ์จากรังผึ้ง ที่มีความประหลาดแฝงด้วยความเร้นลับ ผลิตโดยผึ้งพยาบาลที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูตัวอ่อน
และป้อนอาหารให้แก่ผึ้งนางพญา ผึ้งตัวอ่อนที่เจริญวัยเป็นผึ้งงาน จะได้รับอาหารพิเศษนี้อยู่ไม่เกิน 3 วัน แต่ผึ้งตัวอ่อนที่ถูกคัดเลือกให้เป็นผึ้งนางพญา
และจะได้รับอาหารพิเศษนี้ต่อไปจนตลอดชีวิตจึงทำให้ผึ้งนางพญามีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วตลอดการพัฒนาทางสัณฐานวิทยาและสรีระแตกต่าง
จากผึ้งงานความสามารถในการวางไข่ได้ถึงวันละประมาณ 2,000 ฟอง และการมีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานหลายสิบเท่าก็เนื่องจากผึ้งนางพญาได้รับอาหารพิเศษ นี้
อยู่เป็นประจำ นมผึ้งเป็นของเหลวข้นสีขาวครีมมีรสเปรี้ยว มัน เฝื่อนผึ้งงาน 60,000 ตัวต่อรังจะผลิตได้เพียงวันละ 105-3.3 กรัม
เท่านั้นจึงนับเป็นสิ่งยากผู้เลี้ยงผึ้งจะสร้างสถานการณ์ให้ผึ้งผลิตอาหารนี้แล้วตัดเก็บแช่แข็งไว้ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ นมผึ้งนี้มีผู้นิยมรับประทานเป็นยาอายุวัฒนะ
และเสริมสร้างสมรรถนะในส่วนต่างๆของร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์

การใช้ประโยชน์จากน้ำผึ้ง
น้ำผึ้ง จัดเป็นผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จัดเป็นอาหารอันทรงคุณค่า เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย น้ำผึ้งที่ดีจะมีลักษณะเป็นของเหลว
มีความข้นหนืดพอสมควร มีความชื้นประมาณ 17.2 % องค์ประกอบหลักที่พบมากที่สุด คือ น้ำตาลมีประมาณ 80% น้ำตาลที่พบมากในน้ำผึ้ง คือ
น้ำตาลฟลุดโตส 38% กลูโคส 31% และยังพบน้ำตาลชนิดอื่น ๆ อีกเล็กน้อย เช่น น้ำตาลซูโครส น้ำตาลมอลโตส นอกจากจะพบน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลักแล้ว
องค์ประกอบอื่น ๆ อีกเล็กน้อย เช่น กรดอินทรีย์ เอนไซม์ และเกลือแร่ ซึ่งพบในปริมาณเล็กน้อยเช่นกัน

คุณประโยชน์ของน้ำผึ้งที่นำมาใช้มีหลายประการ เช่น ทำเป็นเครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาว ใช้เป็นอาหารเลี้ยงเด็กอ่อน ใช้รักษาโรคบางชนิด
เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคริดสีดวงทวาร ใช้รักษาแผลติดเชื้อ นอกจากคุณประโยชน์ที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว
ยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์ นอกจากนี้ยังมีการนำน้ำผึ้งมาใช้ในการทำให้น้ำผลไม้บางชนิดใสได้
ซึ่งในต่างประเทศ ได้มีการทดลองโดยการนำน้ำผึ้งมาทดลองใส่น้ำผลไม้บางชนิด ที่ขุ่นพบว่าจะทำให้น้ำผลไม้นั้นใสได้ ซึ่งพบว่าองค์ประกอบหลักที่มี
คุณสมบัติในการทำน้ำผลไม้ให้ใสได้คือ โปรตีนจากน้ำผึ้ง แม้ว่าในน้ำผึ้งจะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบในปริมาณน้อย คือ 0.2%
แต่มีความสามารถในการรวมตัวกับอนุภาคที่แขวนลอยในน้ำผลไม้ได้ดี เกิดเป็นตะกอบที่สามารถแยกออกมาได้จึงทำให้น้ำผลไม้ใสขึ้น
น้ำผลไม้ที่ได้จะไม่สูญเสียกลิ่น รสชาติ และสามารถนำตะกอบที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ได้อีก จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการนำน้ำผึ้งมาใช้ประโยชน์ในด้านนี้
ซึ่งอาจจะช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทน้ำผลไม้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมได้

ติดต่อ คุณนันทนา ศรีพันธุ์ , คุณสอาด ศรีพันธุ์ (036) 639292 , 09-8041307

กลุ่มแม่บ้านชอนน้อย
ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดทานตะวัน
ที่กลุ่มแม่บ้านชอนน้อย ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จะมีการทำผลิตภัณฑ์จากเมล็ดทานตะวันทุกวัน ช่วงเวลา 09.00 น. - 14.00 น.
ประกอบด้วย คุ้กกี้ทานตะวัน เมล็ดทานตะวันอบ ข้าวเกรียบทานตะวัน และข้าวตังทานตะวัน

ติดต่อ คุณวันเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มแม่บ้าน (01-8041059, 01-9492306)

 

 

 

1