โจทย์เอ็นทรานซ์
ติวเตอร์ออนไลน


teamentrance กับ ทางเลือกใหม่
www.teamentrance.com
www.teamentrance.f2s.com
www.oocities.com/teamentrance
www.oocities.com/teamentrances
www.thai.net/teamentrance
www.teamentrance.i-p.com
ติดต่อ | ไขปัญหา | ปรึกษา | ได้ที่ |
teamentrance@i-kool.com
teamentrance@thaimail.com
teamentrance@hotmail.com
teamentrance@chaiyo.com
 

เชิญร่วมให้คะแนน

ThaiTOP

จัดอันดับโดย ThaiTOP.Com

Thailand Top50 ( Education )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 

คอลัมน์ที่เปิดตามเสียงเรียกร้องของน้อง ๆ หลายคน มีสูตรลัดต่าง ๆ พร้อมเทคนิคการคิดมากมาย โดยทางทีมงานจะทยอยลงสูตรลัดในหลาย ๆ วิชา เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จักเทคนิคการคิดที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ โดยในช่วงนี้ขอเสนอสูตรลัดในวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าหากน้อง ๆ คนใดมีสูตรลัดหรือเทคนิค ใหม่ ๆ ที่มั่นใจว่ายังไม่มีใครรู้สามารถส่งเข้ามาได้ทาง e-mail ถ้าทางทีมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นสูตร ที่มีประโยชน์และยังไม่ค่อยมีใครรู้ น้องอาจจะเป็นผู้หนึ่งซึ่งทางทีมงานพร้อมจะนำชื่อ และรูปของน้อง ลงในเวปไซต์ teamentrance เพื่อประกาศให้เป็นที่ประจักษ์แก่น้อง ๆ คนอื่น ๆ

 
 
  หาจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มที่สามารถหารจำนวนหนึ่งลงตัว
  กฎของ L'HOSPITAL ( โลบิตาล )
  พิชิตอนุกรมด้วยวิธีแบบเด็ก ๆ
  ผลบวกและผลคูณของรากคำตอบของสมการพหุนาม
  การถอดรากที่ 2 ของจำนวนเชิงซ้อนแบบง่ายดาย
  สูตร 2 หน้าหลังกำลังครึ่ง
  แทนค่าแล้วตอบ
  จัดสมการมาตรฐานภาคตัดกรวยง่าย ๆ โดยวิธีลัด
  สูตรหาพิกัดของจุดในรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด้วย ใกล้ + ใกล้ - ไกล
  หาเศษที่เหลือจากผลบวกของแฟคทอเรียลที่หารด้วยจำนวนหนึ่ง
  หาผลรวมของจำนวนเต็มบวกที่หารจำนวนหนึ่งลงตัว
  หาจำนวนเต็มบวก K ที่มากที่สุดที่ทำให้ ( a^K ) หาร P ! ลงตัว
  จำนวนเต็มตั้งแต่ A ถึง B ที่หาร C ลงตัว
  หาจำนวนความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  วัฏจักรกำลัง 7
   
 
 
COPYRIGHT BY TEAMENTRANCE
 
เวปไซต์เพื่อการศึกษา มุ่งนำพาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ตามที่ใจคุณต้องการ
   
1