การสมัครเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 129,457 คน ด้วยกัน มหาวิทยาลัยที่มี ผู้เลือกไว้เป็นอันดับ 1 มากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เลือกไว้เป็นอันดับ 1 ทั้งหมด 20,784 คน และยังเป็น มหาวิทยาลัยที่มี ผู้เลือกสมัครมากที่สุดจำนวน 73,941 คน ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มไฟฟ้า เป็นคณะ ยอดฮิตของปีนี้ แต่คณะแพทย์ศาสตร์ ค่อนข้างจะเงียบเหงาไปสักนิด คงเป็นเพราะว่า ปีที่แล้วคณะวิศวะฯ ในสถาบันต่าง ๆ มีคะแนนต่ำสุดค่อนข้าง จะต่ำมาก ทำให้ปีนี้หลาย ๆ คนยังหวังว่าจะเป็นเช่นปีที่แล้ว จึงแห่มาเลือกกัน เป็นจำนวนมาก จนคาดว่า คะแนนต่ำสุดจะพุ่งขึ้นอย่างมากแน่นอน
 

คณะและประเภทวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุดในทุกอันดับการเลือก ( 1 - 4 )

ลำดับที่ คณะและประเภทวิชา มหาวิทยาลัย จำนวนผู้สมัคร (คน)
1 วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มไฟฟ้า ลาดกระบัง 7,252
2 สังคมศาสตร์ วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกษตร 7,250
3 สังคมศาสตร์ วิชาภูมิศาสตร์ เกษตร 6,047
4 การเงิน ( วิทย์ ) เกษตร (ศรีราชา) 5,355
5 วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ บูรพา 5,014
6 พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหิดล 4,813
7 นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 4,624
8 อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เชียงใหม่ 4,131
9 สังคมศาสตร์ เอกรัฐศาสตร์ (เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์) มศว 4,097
10 วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 4,004
11 วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร 3,985
12 วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 3,980
13 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ทักษิณ 3,974
14 ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบคณิตฯ 2 ธรรมศาสตร์ 3,906
15 พยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ 3,436
16 ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเศษฐศาสตร์การเกษตร สงขลานครินทร์ 3,436
17 วิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ 3,318
18 วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มไฟฟ้า บางมด 3,237
19 วิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อุบลราชธานี 2,965
20 นิติศาสตร์ ( ศิลป์คำนวณ ) ธรรมศาสตร์ 2,827

มหาวิทยาลัยที่มีผู้เลือกมากที่สุด

มหาวิทยาลัย จำนวนผู้เลือก ( คน )
เกษตรศาสตร์ 73,941

ธรรมศาสตร์

41,392
สงขลานครินทร์ 38,581

คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผู้เลือกมากที่สุด

มหาวิทยาลัย

ผู้สมัคร ( คน )

จำนวนรับ ( คน )

อัตราการแข่งขัน

ลาดกระบัง

10,984

810

1 :14

เกษตร

6,422

760

1 : 8

บางมด

6,059

558

1 : 10

คณะแพทย์ศาสตร์ที่มีผู้เลือกมากที่สุด

มหาวิทยาลัย

ผู้สมัคร ( คน )

จำนวนรับ ( คน )

อัตราการแข่งขัน

มหิดล

1,005

139

1 : 7

มศว

612

45

1 : 14

วิทยาลัยกรุงเทพฯและวชิรพยาบาล

586

32

1 : 18

นเรศวร

585

34

1 : 17

จุฬาฯ

581

150

1 : 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ที่มีผู้เลือกมากที่สุด

มหาวิทยาลัย

ผู้สมัคร ( คน ) จำนวนรับ ( คน ) อัตราการแข่งขัน
ธรรมศาสตร์ 1,122 20 1 : 56
มหิดล 697 74 1 : 9
จุฬาฯ 543 100 1 : 5

คณะเภสัชศาสตร์ที่มีผู้เลือกมากที่สุด

มหาวิทยาลัย

ผู้สมัคร ( คน ) จำนวนรับ ( คน ) อัตราการแข่งขัน
มหิดล 1,435 120 1 : 12
จุฬาฯ 1,082 210 1 : 5
ศิลปากร 1,076 45 1 : 24

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีผู้เลือกมากที่สุด

มหาวิทยาลัย

ผู้สมัคร ( คน )

จำนวนรับ ( คน )

อัตราการแข่งขัน

จุฬาฯ

578

165

1 : 4

ลาดกระบัง

487

155

1 : 3

บางมด

349

95

1 : 4

กลุ่มวิชาด้านสื่อสารมวลชน / นิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ที่มีผู้เลือกมากที่สุด

มหาวิทยาลัย

ผู้สมัคร ( คน )

จำนวนรับ ( คน )

อัตราการแข่งขัน

ธรรมศาสตร์

3,698

200

1 : 18

เกษตร

1,578

35

1 : 45

วลัยลักษณ์

1,173

60

1 : 20

จุฬาฯ

1,141

144

1 : 8

คณะรัฐศาสตร์ที่มีผู้เลือกมากที่สุด

มหาวิทยาลัย

ผู้สมัคร ( คน )

จำนวนรับ ( คน )

อัตราการแข่งขัน

มศว

5,926

45

1 : 132

ธรรมศาสตร์

3,276

150

1 : 22

เกษตร

2,162

100

1 : 22

จุฬาฯ

1,676

232

1 : 7

กลับหน้าแรก

 

 

1