ประวัติของ cocktail

cocktail คืออะไร

cocktail คือ

เครื่องดื่มที่เกิดจากการผสมกันของเครื่องดื่ม ต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ชนิด มาผสมกัน ซึ่งจะมีแอลกอฮอล์ หรือไม่มี แอลกอฮอลล์ก็ได้

บางครั้งเราเรียก เครื่องดื่มผสม ที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ ว่า mocktail   ก็ได้

Creative Cocktails

วิธีการผสม cocktail

เราสามารถผสม cocktail ได้ 6 วิธี

1. shake
การเขย่าส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากันโดยใช้ shaker เป็นอุปกรณ์ผสม
เช่น singapore sling , maitai , pink lady

Manhattan Cocktail Shaker

2. blended
คือการผสมเครื่องดื่ม โดยใช้เครื่องปั่น มักใช้กับส่วนผสมที่เข้ากันได้ยาก เช่นมีส่วนผสมของ ice cream หรือ เนื้อผลไม้ หรือเครื่องดื่มที่ต้องการให้ปั่นจนเป็นเกล็ดน้ำแข็ง เช่น frozen margarita , pina colada

Retro Blender

3. mix
การผสมเครื่องดื่มโดยการผสมส่วนผสมต่าง ๆ ลงใน mixing glass แล้วคนให้เครื่องดื่มต่าง ๆ ผสมกันจนได้ดี แล้วจึงเทเครื่องดื่มที่ได้ลงในแก้วที่ต้องการ
เช่น martini ,

Cocktail Strainer

4. build
คือ การผสมเครื่องดื่ม ลงในแก้วที่ใช้ดื่มเลย เช่น gin tonic , cuba libre

Hot Shot Glasses

5. layering
เป็นการผสมเครื่องดื่ม ให้เป็นชั้น ๆ ทำโดยการรินเครื่องดื่มทีละชนิด ลงในแก้ว ซึ่งต้องคำนึงถึงน้ำหนักของเหล้าแต่ละชนิดด้วย เหล้าที่มีน้ำหนักมากกว่า จะอยู่ด้านล่างเสมอ
เช่น rainbow , b. 21

6. muddled
คือ การคั้น บด ผลไม้ต่าง ๆ ไปพร้อมกับการผสมเครื่องดื่ม เพื่อให้ได้รสชาดของเนื้อผลไม้ อย่างเต็มที่ เช่น mojito , capiranha

Mojito Cocktail

รวมสูตรcocktail

Web Link

http://www.kingcocktail.com

http://www.micromagnit.fsu.edu/cocktail

http://www.cocktailuk.com

จัดทำโดย Banphot Duangpornprasert

Id 451111062

1