การใช้ดาวเทียมสื่อสาร

          หลักการพื้นฐานของการใช้ดาวเทียมสื่อสาร  แสดงในรูปที่   1  

Up&Down Link of Satellite

รูปที่    1   แสดงระบบดาวเทียมสื่อสาร

          ระบบนี้ใช้ความถี่ย่าน    SHF    ทั้งสองทิศทาง(สัญญาณขาขึ้นและขาลง)  ทำให้ชั้นไอโอโนสเฟียร์ไม่มีผลต่อคลื่นวิทยุในงานความถี่ขนาดนี้ และคลื่นค่อนข้างเดินทางเป็นเส้นตรง    วิธีสื่อสารชนิด นี้ถูกนำไปใช้ในระบบโทรศัพท์แบบมัลติแชนแนล สำหรับระยะหลายพันกิโลเมตร โดยให้ประสิทธิภาพของระบบสูงมาก


back to chapter10 Goto Index next to chapter12

1