เสียงสวดมนต์สรภัญญะ โดย กนช.

 

เสียงหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ 1

เสียงหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ 2

 

 

Main Page