TENNIS
About me
MENG FRIENDS
MORE ABOUT ME
MOIEN!!
Ma sin deck happy dass da de Wee op meng hp fonnd hutt!!! Jo ech heeschen Stephanie an hun den 25.08.1991 d'Liicht vun da Welt erbleckt !! Hun also 13 Joer !! Ech spillen deck oft an fir main liewen gär Tennis an ennerhuelen och deck gär eppes mat menge gudde Friends !!Sin am LGE an versichen main Gleck op enger 6ième !! Wann da mei wellt iwwert mech wessen dann gidd bei >more about me< !! Loosen ärch da lo na vill Fun op menger hp !!!
KLASSEFRIESS
MENG MAUSIEN
STARS
LINKS
MAIN LYCEE
DECK SEISS
DOLLZ
That's me:
1