TEOSOFISK SAMFUNN I NORGE
Internasjonalt hovedkvarter Adyar, Chennai (Madras), India
Hjem - Teosofisk Samfunn - Formål - Tankefrihet - Artikler - Adresser i Norge - TOS - Pekere
Velkommen til Teosofisk Samfunn i Norges hjemmesider
Teosofisk samfunn er en ikke-sekterisk, ikke-dogmatisk, verdensomspennende organisasjon viet menneskelig solidaritet, kulturell forståelse og selvutvikling. Den ønsker å føre mennesker sammen, forene religioner, filosofier og vitenskaper både fra øst og vest, og å fremme bevisstheten om de indre realiteter i hvert enkelt menneske.

Samfunnet ble stiftet i New York 17. november 1875 av Madame H. P. Blavatsky, William Q. Judge og Oberst H. S. Olcott. Siden 1882 har det internasjonale hovedkvarter ligget i Adyar, Chennai (tidligere Madras) i India.