Tarih, Felsefe ve Psikoloji

 

İnsansal öz, tek tek her bireyin doğasında bulunan bir soyutlama değildir. Gerçekliği içersinde, bu, toplumsal ilişkilerin bütünüdür.

 

Karl Marx
Feuerbach Üzerine Tezler

 

 

Psikoloji Tarihi

 

Genel

 

Sertan Batur:

İdeoloji Eleştirisi Olarak Psikoloji Tarihi

 

Sertan Batur: 
Klasik Psikolojide Çağrışım Düşüncesinin Evrimi

 

 

Türkiye Psikoloji Tarihi

 

Sertan Batur: 
Türkiye'de Psikoloji Tarihi Yazımı Üzerine

  

Sertan Batur:

Institutionalisierung der Psychologie an der Universität Istanbul

 

Sertan Batur: 
Psikoloji Tarihinde Köken Mitosu ve Georg Anschütz'ün Hikayesi

 

Muzaffer Şerif

 

Ersin Asliturk - Frances Cherry:

Muzafer Sherif: The interconnection of politics and profession

 

Sertan Batur - Ersin Aslıtürk: 
“Sakıncalı Psikoloji” – Muzaffer Şerif Başoğlu ve Sadrettin Celal Antel’in Görevlerinden Uzaklaştırılmaları Örneğinde Politika ve Psikoloji İlişkisi

 

Muzaffer Şerif Başoğlu: 
Psikoloji Karşısında Irkçılık

 

Mustafa Şekip Tunç: 
Üstün Irk Var mıdır?

 

Muzaffer Şerif Başoğlu: 
Irk Psikolojisi münasebetiyle: Ordinarius Profesör M. Şekip Tunc'a

 

 

Eleştirel Psikoloji

 

Eleştirel Sosyal Psikoloji

 

Melek Göregenli: 
Sosyal Psikoloji'den hareketle sosyal bilimlerde olgu-değer ilişkisi üzerine düşünceler

 

Ersin Aslıtürk: 
(A)sosyal psikoloji: Carla’nın hikayesi ve kurtuluş yolları

 

Ersin Aslıtürk:

Psychology, mon amour: Amerikan sosyal psikolojisi üzerine sorular

 

 

 

Marksizm ve Psikoloji

 

Thomas Teo

Materyalist Psikolojinin Yanlış Yolları, Çıkmaz Sokakları ve Perspektifleri Üzerine: Bir Tartışma Zemini

 

Alan Woods - Ted Grant: 
Aklın Doğuşu

 

Vygotsky

 

Norman Elrod:

Freud ve Luria ve Vygotsky: Sovyetler Birliği’nde Psikanalistler ve Psikanaliz Eleştirmenleri

 

Georges Politzer

 

Georges Cogniot: 
Georges Politzer

 

Georges Politzer: 
Felsefe ve Mitler

 

 

 

Jean Paul Sartre

 

Jean-Paul Sartre: 
Sevgili Yoldaşlar! Hastalıktan Bir Silah Yapın

 

Hilmi Yavuz: 
Sartre ve Freud

 

 

Psikanaliz

 

Jacques Lacan

 

Hakan Kızıltan (Derleyen ve Özetleyen): 
Jacques Lacan ve Psikanaliz

 

Orhan Tekelioğlu: 
Bir Lacan Okuması

 

Jacques Lacan: 
Psikanaliz Deneyiminin Ortaya Koyduğu Biçimiyle«Özne-Ben»in İşlevinin Oluşturucusu Olarak Ayna Evresi

 

Louis Althusser: 
Freud ve Lacan

 

 

Psikanaliz ve Edebiyat Eleştirisi

 

Ömer Şirin: 
Hekimin Teşhisi ve Psikanalitik Edebiyat Eleştirisi

 

 

Psikoloji ve Etik

 

Sertan Batur: 
Egemen Psikolojinin İktidar Arayışı Üzerine Düşünceler: Türk Psikologlar Derneği’nin Etik Yönetmelik’inin Eleştirisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikiyatri ve Anti-Psikiyatri

 

S. Murat Tura: 
Althusser ve Psikiyatri

 

Gündüz Vassaf: 
Toplumsal İşlevi Açısından Psikiyatrinin Eleştirisi

 

Cemal Dindar: 
On bin yılın nefesi: Anadolu ruhsallığı

 

Cemal Dindar: 
Psikiyatrinin 'ruh hali'  

 

SPK (Sozialistisches Patientenkollektiv) Deneyimi

 

ruprecht - Heidelberg Öğrenci Dergisi: 
“Hastalıktan Bir Silah Yapın”. Psikiyatri Hastalarının Devrimciye Dönüşmeleri Gereken Yer – Sosyalist Hastalar Kolektifi (Sozialistisches Patientenkollektiv - SPK) (1970 / 71)

 

ruprecht - Heidelberg Öğrenci Dergisi: 
SPK’nın Kısa Tarihçesi

 

ruprecht - Heidelberg Öğrenci Dergisi: 
SPK Hakkında Düşünceler

 

Jean-Paul Sartre: 
Sevgili Yoldaşlar! Hastalıktan Bir Silah Yapın

 

 

Politik Psikoloji

 

Cemal Dindar: 
Politik psikolojinin cinleri:'Türkler ve Yunanlılar-Çatışan Komşular' kitabı üzerine

 

 

Irkçılık ve Psikoloji

 

İdris Küçükömer

Irkçılığın Kaynakları ve Türkiye

 

Taner Timur: 
Batı İdeolojisi, Irkçılık ve Ulusal Kimlik Sorunumuz

 

Alâeddin Şenel: 
Psikoloji, Zeka Testleri ve Irkçılık

 

Alâeddin Şenel: 
Irkçılığın Psikolojik, Sosyal Psikolojik, Psikanalitik Açıklamaları

 

Muzaffer Şerif

 

Muzaffer Şerif Başoğlu: 
Psikoloji Karşısında Irkçılık

 

Mustafa Şekip Tunç: 
Üstün Irk Var mıdır?

 

Muzaffer Şerif Başoğlu: 
Irk Psikolojisi münasebetiyle: Ordinarius Profesör M. Şekip Tunc'a

 

 

Göç

 

Serol Teber: 
Göçmenliğin ruh sağlığı üzerindeki etkileri ya da İsviçre Hastalığı

 

 

Felsefe ve Eleştirel Felsefe

 

Marksist Felsefe

 

Istvan Meszaros: 
Marx'ın Yabancılaşma Teorisinin Kavramsal Yapısı

 

Antonio Gramsci

 

Vedat Günyol

Gramsci (1891-1937)

 

Norberto Bobbio

Gramsci ve Sivil Toplum Kavramı

 

Louis Althusser

 

Louis Althusser: 
Marksist Tarih Anlayışı

 

Louis Althusser: 
1968 Mayıs Olayları Üzerine Bir Mektup

 

Louis Althusser: 
Freud ve Lacan

 

Louis Althusser: 
Marksizmin Bunalımı

 

Louis Althusser: 
Komünist Parti'de Artık Devam Edemeyecek Olan Şey

 

 

Benedetto Croce

 

İsmail Tunalı: 
Benedetto Croce'de estetik'in bir bilgi problemi olarak temellendirilmesi

 

 

Hayvan Etiği

 

Hayvan Deneyleri

 

Corina Gericke: 
Hayvan Deneyleri - Sorunsala Giriş

 

 

Cinsel Özgürlük

 

Michel Foucault: 
Cinsiyet yazgı değildir

 

Melek Göregenli: 
Gruplararası ilişki ideolojisi olarak homofobi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Bu sitede yer alan bazı yazılar daha önce başka yerlerde yayınlanmış olabilir. Bu site hiç bir ticari amaç gütmemektedir. Ancak yine de doğabilecek her türlü telif hakkı sorununun site editörüne bildirilmesi, doğabilecek sorunların bir an önce önlenebilmesini sağlayacaktır.

 

 

E-Kitap 

 

Linkler

 

Site Editörü

 

 

 

© 2006

  

 

 

1