ละความชั่วทำความดีใจบริสุทธิ์

หลักชาวพุทธปฏิบัติพระศาสนา
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
ด้วยวาจากายใจอยู่ในธรรม
พระพุทธชินราชงามเลิศ      ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร     สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ  หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก     ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

 กษัตริยา  เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ภาพ เรื่องทองแดง  แม่น้ำของแผ่นดิน พระราชดำรัส 4 ธ.ค. 45

ข่าวสารและสื่อ กฎหมายการศึกษา มติ ครม.   รัฐบาลไทย  อบรมแผนกลยุทธ์ (กพ.)   SEARCH
พลังงานสิ่งแวดล้อม   ชีวิตและทรัพย์สิน ประเทศไทย    การวางแผน  บ้านพักชาวพุทธ
พืช    เครื่องแยกเส้นใย   รวมเว็บ หน่วยงานสำคัญ   คอมพิวเตอร์  ICT พระเครื่องพระบูชา
สัตว์     ห้องสมุด   พิษณุโลก อินเตอร์เน็ต   สีขาว   ศิลปวัฒนธรรม 
อาหาร   สุขภาพ    หนังสือ  มหาวิทยาลัย   สารสนเทศภูมิศาสตร์   งานอดิเรก 
การแต่งกาย  การศึกษา  กลุ่มสมาคมชมรม สำนักงานอัตโนมัติ   ภาพถ่าย   นาฬิกา
กีฬา ฟังพูดอ่านเขียน  เขียนแผ่นดิน สถาบัน/โรงเรียพิษณุโลก อินเตอร์เน็ตตำบล    ท่องเที่ยว  ความรู้เรื่องรถ 
ผู้ว่า CEO การเรียนรู้ e-Learning ทิศทางประเทศไทย  พบกันทุกวันอังคาร  บรรยายพิเศษ 
pattraphon@hotmail.com  สภาพอากาศจ.พิษณุโลก
 
เครื่องแยกไข่ bbznetboard
1