ท่านคือผู้เยี่ยมชมคนที่   Counter

Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2547
- อพาร์ตเมนต์
- ที่ดิน

www.thaiproperty.siam-biz.com

ย้ายสำนักงานใหม่
บริษัท ธนาการที่ปรึกษาธุรกิจสากล จำกัด
153/48 ชั้น 16 อาคารอมรพันธุ์ทาวเวอร์ 2 ซ.นาทอง
ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320
โทร. 0-2689-5282-7  โทรสาร 0-2689-5280
 E-mail : tic_property@yahoo.com

ที่ปรึกษาการเงิน การตลาด การขาย และกฎหมาย

 ที่ปรึกษาด้านการเงิน

 • รับเป็นที่ปรึกษากรบริหาร การจัดการธุรกิจโดยทั่วไป

 • รับเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อ จากสถาบันการเงินสำหรับธุรกิจทุกประเภท

 • ติดต่อหาแหล่งเงินทุน สำหรับธุรกิจเกษตรกรรม พานิชยกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การส่งออก การอนุรักษ์พลังงาน  และการควบคุมมลพิษ

 • ฟื้นฟูธุรกิจที่ประสบปัญหาการบริหารงานโดยทั่วไป

 • วางแผนระดมเงินทุนสำหรับโครงการที่จะจัดตั้งใหม่ หรือขยายโครงการ

 • ขยายหรือควบกิจการ เพื่อเป็นบริษัทมหาชน วางแนวทางเป็นบริษัทจดทะเบียนรับอนุญาต และค้าในตลาดทรัพย์

 • ติดต่อประสานงานกับภาครัฐบาล สำหรับโครงการที่ต้องการอาศัยความร่วมมือ จากรัฐบาลเป็นพิเศษ

 • รับแก้ไขปัญหาหนี้สินกับทุกสถาบันการเงิน

 • รับเป็นตัวแทนจัดหาทรัพย์สินที่ท่านต้องการ

ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ

 • ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 • ขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

 • ขอมาตรฐานการผลิต และ ISO ทุกประเภท

 • ขอมาตรฐานอาหารและยา (อย.)

 รับฝากขาย

เรามีผู้ซื้อจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
โรงแรม  รีสอร์ท โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า อพาร์ตเมนต์ บ้าน ที่ดิน  กิจการทั่วไป

นักลงทุนดูตรงนี้ี้

เรามีทรัพย์สินขายมากมาย ราคาถูก  
ลงทุนกับธุรกิจ

 คุ้มกับการลงทุน   ดีกว่าฝากเงินกับธนาคาร 3-5 เท่า   
ดีกว่าซื้อตราสารหนี้  ให้ผลตอบแทนทุกเดือนแน่นอน   
ไม่มีความเสี่ยงใดๆ ทั้งสิ้น เปลี่ยนมือได้กำไรอย่างงาม

 

ต้องการซื้อด่วน !

ต้ัองการที่ดิน 100 ไร่ ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิไม่เกิน 5 กม.
ด่วน! ต้องการซื้อที่ดิน 30% ของราคาประเมิน

 

บริษัท ธนาการที่ปรึกษาธุรกิจสากล จำกัด
E-mail Address : tic_property@yahoo.com   Tel : 02-6895282-7  Fax : 02-6895280

1