Thai RPG Project (โครงการพัฒนาเกมส์ RPG ภาษาไทย)
TR'Soft & Contra Team (Thai language)
Contra team logo
< Contra Team Website - บทสรุปเกมส์อื่นๆ >


Thailand
พบกับการพัฒนาเกมส์ RPG ภาษาไทยได้ที่นี่
กับโครงการระยะยาวของ Thai RPG project
Update 14/10/44
- ChipSet ใหม่ 6 ชุดทำให้สร้างฉากได้มากขึ้นและสวยขึ้นกว่าเดิม
- เพิ่มตัวละครใหม่ 51 ตัว สามารถเพิ่มหรือลบได้อีก
- เพิ่มยานพาหนะอีก 5 ชนิด ที่มีความสามารถต่างกัน คือ
1.ขับผ่านพื้นที่ปกติจะไม่พบศัตรู
2.พาหนะผ่านน้ำตื้นได้
3.พาหนะผ่านน้ำลึกได้
4.พาหนะที่ข้ามภูเขาได้
5.พาหนะลอยฟ้า
กำหนดได้ใน \scrip\initdata.txt (ยังไม่ได้ใส่เสียงของยาน)
- กำหนดเพลงขณะต่อสู้ได้ใหม่ ใน \scrip\initdata.txt
- มีเมนูคาถาที่สามารถเลือกได้
- คุณสามารถโจมตี ใครก็ได้ในฉากต่อสู้ และ ใช้อุปกรณ์กับใครก็ได้ในฉากต่อสู้ (ยังมี Bug อยู่)
- แก้ไขภาพหากต่อสู้แล้วตาย ตัวละครจะนอนลงกับพื้น
- แก้ไขการเก็บ Items ใช้หีบแทน (เหมือนกับ RPG ทั่วๆ ไป)
- กำหนดเพลงใหม่ในฉากต่างๆ
- แก้ไข Scrip ใหม่ และการกำหนด Link ของ Map ใน \scrip\initdata.txt ยกเลิกการใช้ไฟล์ maplink.txt
- แก้ไขการ SAVE การ LOAD ข้อมูลเกมส์แบบ Realtime เฉพาะในฉากแผนที่ หรือ ในเมือง คุณจะ Save ข้อมูลได้ ตลอดเวลาโดยการกดเมนู โดยมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องไม่อยู่ในยานพาหนะ
- แก้ไข MapEdit.exe ใหม่ครับ ยังพบว่ามีการทำงานที่ผิดพลาดอยู่แต่พอสร้างแผนที่ ให้ได้ทดลองก็เลยยังไม่ได้แก้ไข โดยเฉพาะการ Drag จะได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเสมอ
- ทดสอบเนื้อเรื่องใหม่ โดยการวางโครงเรื่องแบบง่ายๆ
- ในฉากต่อสู้หากเราโจมตีช้าจะถูกศัตรูโจมตี

โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
1. ตัวโปรแกรม Sample.exe
2. แฟ้มเก็บภาพ BMP GData.dxg
3. แฟ้มเก็บเสียง Wave GSound.dxw
4. \midi\*.mid เก็บเพลงประกอบ
5. แฟ้มข้อมูลใน \scrip - start.txt เก็บผู้เล่นเริ่มต้น สถานะระบบ ความเร็วในการเดิน แฟ้ม Senario เนื้อเรื่องเริ่มต้น
- initdata.txt เก็บคำสั่งในการกำหนดตัวละคร, ยานพาหนะ, เพลงที่ใช้ในฉากต่อสู้, การกำหนดแผนที่การเชื่อมกันของแผนที่
- chipset.txt กำหนด ลักษณะ ChipSet ที่มีการเคลื่อนไหว เช่น ผืนน้ำ, ไฟ, น้ำวน
- enemy.txt กำหนดภาพศัตรูการเคลื่อนไหว และ Level - attack.txt กำหนดภาพ Effect การโจมตี ค่าระดับการโจมตี
- items.txt กำหนด Items ที่ใช้ในเกมส์ได้ในนี้
- itemln1.txt ตัวอย่างการกำหนดหีบสมบัติใน 1 เนื้อเรื่อง ดังนั้นหากเราเล่นแล้วผ่านเนื้อเรื่องไปแล้วจะทำให้เก็บสมบัตินั้นไม่ได้อีก
- say01.txt ตัวอย่างการกำหนดชาวเมือง, เพลงในเมืองหรือ แผนที่, จุดสำรวจต่างๆ, การกำหนดการพบศัตรู, จำนวนก้าวเดินที่พบศัตรู
- event01.txt ตัวอย่างการเขียน Scrip คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมตัวละคร

Bug ที่มีขณะนี้

- เสียงขณะเปลี่ยนยานพาหนะยังไม่มี
- การต่อสู้การคำนวณ MP, HP ยังไม่ถูกต้องยังไม่ได้แก้
- การโจมตีเพื่อนข้างเดียวกันยังผิดพลาดอยู่
- ปัญหาของ Level ที่ยังคิดไม่ตกครับ หาก พระเอกมี Level น้อยกว่าศัตรูผลก็คือจะไม่ชนะศัตรูได้เลยครับ ตอนนี้ยังคิดสูตรไม่ออกครับ ในเกมส์ก็เลยให้พระเอกเก่งไว้เลย (ใครคิดสูตรของการคิด Level ได้ช่วยบอกหน่อยครับ)

จุดประสงค์ของโครงการ

1. ต้องการเกมส์ RPG ภาษาไทยที่สร้างโดยคนไทย
2. ตัวเกมส์ เนื้อเรื่อง สามารถดัดแปลงแก้ไข หรือ สร้างใหม่ โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกมส์ RPG ภาษาไทยอย่างง่าย

ระบบควบคุมพื้นฐานที่พัฒนาเสร็จแล้ว
1. ระบบ Map ขนาด 16 x 16 Pixels สูง 120 แถว กว้าง 120 คอลัมน์ เพื่อให้รองรับแผนที่ขนาดใหญ่ได้
2. ข้อมูลระบบ Map แก้ไขได้จากโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ คล้ายกับโปรแกรมแก้ไข Map ของ RPGMaker 2000 ตัวโปรแกรม สามารถ download ได้แล้ว (ตัวโปรแกรมยังไม่มีลูกเล่นมากนัก แต่สามารถใช้แก้ไขหรือสร้างฉากแผนที่ได้)
3. บทสนทนาภาษาไทย ที่คุณสามารถแก้ไขได้โดยตรงใน folder \scrip
4. กำหนดเพลงในฉากแผนที่ ตามต้
องการได้ สำหรับเพลงประกอบยังมีปัญหาบ้างสำหรับ Card เสียงที่ไม่สามารถเล่นไฟล์ Midi ได้จะไม่ได้ยินเสียง
5. กำหนดตัวละครที่ต้องการในฉากแผนที่ได้ ตามรหัสใน Library file
6. ส่วนของ Event การกำหนดเหตุการณ์มีให้ทดสอบแล้ว
7. ส่วนของ Senario ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ และมีเหตุการณ์ย่อยๆ ใน เนื้อเรื่อง มีให้ทดสอบแล้ว
8. คำสั่งต่างๆ ในเกมส์เป็น scrip สั่นๆ ผสมกับค่าตัวเลข หรือ ข้อความที่ต้องการ เป็น Text File ใช้ควบคุมเกมส์ทั้งหมด ยังไม่มีคำอธิบาย สำหรับคำสั่ง คุณต้องลองแกะและเดาเอาเองหากต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเกมส์

สิ่งที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต
- ระบบตัวละครเป็นกลุ่ม 4 คนที่สามารถเลือกจากตัวละครอื่นๆ 8 ตัวเข้ากลุ่มได้
- ระบบ Status ของตัวละครแต่ละตัว
- ระบบการสวมใส่อาวุธ อุปกรณ์ และชุดป้องกัน
- ระบบการเรียนรู้คาถาของตัวละครแต่ละตัว
- ระบบคาถาที่ใช้ในการต่อสู้ที่ไม่ใช่การสุ่ม (ปัจจุบันเป็นการสุ่มคาถาในระหว่างต่อสู้)
- คำสั่ง Scrip ที่สำคัญ เช่น Save, Load ตัวเกมส์ปัจจุบันหากต้องการ Save กด F2, Load กด F4 แต่ยังไม่สมบูรณ์นัก
- ระบบการเล่นเพลง Midi ที่ดียิ่งขึ้น
- ระบบเมนูในระหว่างการเล่น
- ฉากต่อสู้แบบด้านข้าง (คล้ายกับ Final Fantasy) ปัจจุบันเป็นแบบ DQ เนื่องจากเรายังไม่มีรูปศัตรูเล็กๆ ที่สามารถวางด้านข้างได้หมด
- แก้ไข function ที่ใช้คำนวณ Level การ Level UP ของตัวละครที่สมดุลย์กว่าที่เป็นอยู่ ปัจจุบันเป็นสมการเส้นตรงอยู่

คำเตือน
1. ตัวอย่างขณะนี้เป็นเพียงโปรแกรมสำหรับทดสอบระบบของเกมส์เท่านั้น ยังไม่ใช่เกมส์ตัวเต็ม ถือว่าเป็นฉบับทดสอบ เพื่อพัฒนา และแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไป
2. โปรแกรมที่เขียนยังไม่มีการทดสอบ Bug หรือแก้ไข Bug ใดๆ
3. คุณต้องมี DirectX 7.0 ก่อนเรียกโปรแกรม
4. โปรแกรมนี้ไม่มี ไวรัส แต่เพื่อความมั่นใจโปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อน
5. ขณะนี้กำลังพัฒนาระบบการต่อสู้โดยยึดรูปแบบของ Final 4-6, DQ หรือ ผสมทั้งสองแบบ
6. ใครที่ต้องการเขียนโปรแกรม ให้ไปที่ HomePage ของคุณ Hori มี Link ให้แล้ว
7. ตัวละคร ฉาก เพลง ดึงมาจาก RPG Maker (PS) และ RPG Maker 2000 (PC)
8. เราไม่ได้บังคับให้คุณเล่นเกมส์ของเรา ดังนั้น หากคุณชอบ ก็จงติดตามเป็นระยะๆ หากไม่ชอบ ก็เล่นเกมส์อื่นๆ แทนอย่าจริงจัง กับโครงการของเราให้มากนัก
9. ผู้เขียนโปรแกรมจะไม่รับผิดชอบความผิดพลาดจากโปรแกรม หรือ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้โปรแกรมนี้
Download Demo

Download ตัวอย่างได้ที่นี่
ตัวอย่างของเกมส์ RPG ภาษาไทย demo441014 (1.92 MB) และโปรแกรมแก้ไขฉากแผนที่ Click Me
โปรแกรมตัวอย่างสามารถเล่นได้ทันทีหลังจาก UnZip โปรดอ่านรายละเอียดต่างๆ ด้านล่างก่อน Download

การแก้ไขภาพในเกมส์
หากต้องการแก้ไขภาพศัตรู ตัวละคร หรือ เสียงใน Library file ให้ Download Component ของ DelphiX 2000 จาก Link ด้านล่าง ข้อสำคัญในการแก้ไขภาพ ควรให้ลำดับภาพที่ถูกแทนที่ เรียงอยู่ในลำดับเดิมเสมอ

ขอบคุณ
ขอบคุณสำหรับท่านที่ส่ง mail แจ้งข้อผิดพลาด ติชม ให้กำลังใจในการพัฒนา และขออภัย สำหรับบางท่านที่เราไม่สามารถ ตอบ mail กลับไปหาท่านได้

โปรแกรมนี้พัฒนาจากระบบต่อไปนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 677 Celeron
2. RAM 196 M
3. Compiler Borland Delphi 5.0
4. MS Direct X 7.0 runtime
5. ภาพ และ เพลง ได้จาก RPG Maker (PS), RPG Maker 2000 (PC), RPG Maker 95+
6. Delphi X 2000 Component Click Me ที่นี่จะมี Tool ที่ใช้แก้ไข Library ไฟล์ Map, ตัวละคร, ศัตรู, Icon ต่างๆ ที่ใช้ในเกมส์ คุณสามารถนำมาใช้แก้ไข หรือ ดูลำดับหมายเลขของภาพได้ ที่สำคัญมีตัวอย่างการเขียนเกมส์ด้วย DirectX และ Component
สำหรับนักพัฒนา หรือ Programmer ที่ใช้ Delphi ด้วย
7. Windows 98 SE (Thai)
8. เพลงประกอบจากเกมส์ต่างๆ ได้จาก www.vgmusic.com

ความต้องการของระบบ สำหรับเกมส์ทดสอบนี้
1. CPU มากกว่า 600 MHz อย่างต่ำ 233 MHz MMX
2. RAM อย่างน้อย 32 MB
3. Sound Card
4. Direct X 7.0 Runtime
5. Windows 95 OSR 2.1, 98 SE, Windows ME

Link and Thanks
www.oocities.com for free Homepage
Hori HomePage for DelphiX2000 Component
RPG Maker HomePage for RPG Maker for PC
www.vgmusic.com Video Game Music Home page
ตัวอย่างใน Demo ปัจจุบัน


ทดสอบเนื้อเรื่องทดสอบเมนูควบคุมการ Save, Loadทดสอบฉากแผนที่ และยานพาหนะทดสอบการขับเคลื่อนของยานพาหนะ


ทดสอบเมนูควบคุมคาถาทดสอบการเกิดเหตุการณ์พิเศษทดสอบฉากแผนที่การ Link เมืองต่างๆทดสอบยานบิน
รายการปรับปรุงล่าสุด และข้อมูลเพิ่มเติม
  • (08/05/2544) เปลี่ยนแปลงระบบ Map เพิ่มการทดสอบ Event, การเก็บอุปกรณ์ตามจุดต่างๆ, เนื้อเรื่อง แบบทดสอบ ที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับเหตุการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น เราเสียเวลากับการทดสอบ ระบบ Event แต่งเรื่อง และทดลองเล่นเองตั้งนานกว่าจะพอใช้ได้
  • (19/04/2544) เพิ่มระบบการต่อสู้ แม้จะยังไม่สมบูรณ์นักแต่ก็มีความสนุกสนาน คุณจะได้ต่อสู้กับศัตรู มากกว่า 20 แบบ ทดสอบการใช้คาถากว่า 20 ชนิด ทดสอบการใช้ Item ฟื้นพลัง ดูจากภาพตัวอย่างด้านบน นะครับ Download ตัวอย่างได้จาก Link เดิมด้านบน (1.27 M) ขนาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีศัตรู และเสียงประกอบ เพิ่มเติม ฉากแผนที่สามารถเลื่อนได้เหมือนกับ RPG ทั่วไป
  • (08/04/2544) ที่ภาพแรกด้านบนแสดง ตัวอย่างฉากต่อสู้ที่วางรูปแบบไว้ ภาพศัตรูขณะต่อสู้จะเป็นภาพเคลื่อนไหว ในโปรแกรมตัวอย่าง (เก่า) ยังไม่มีตัวอย่างฉากต่อสู้นะครับ ตอนนี้กำลังวางรูปแบบเมนูในขณะต่อสู้อยู่ ขอเวลาเขียนโปรแกรม และทดสอบโปรแกรมอีกระยะหนึ่งจึงจะสมบูรณ์ครับ
  • (06/04/2544) เพิ่ม Link ThaiRPG Project ด้านบน Update ในครั้งต่อไป จะเพิ่มเติมตัวอย่างฉากต่อสู้ ขณะนี้ ขอเวลาคิด และ พัฒนาระยะหนึ่งนะครับ เพราะต้องเขียนโปรแกรมคนเดียว แล้วจะนำตัวอย่างมาให้ทดสอบกันอีกครับ
E-mail : contra_team@hotmail.com

FastCounter by bcentral
1