อุลตร้าแมน ไทยแลนด์ 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

09 กุมภาพันธ์ 2545 17:07:21 +0700

 


SHWATCH....!

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์อุลตร้าแมนเว็บไซต์เดียว ที่ใช้ภาษาไทยเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ นำเสนอข้อมูลของเผ่าพันธุ์อุลตร้า ทั้งจากจักรวาล M78 จนกระทั่งถึงเผ่าพันธุ์อุลตร้าโบราณ ผู้ปกป้องโลกมนุษย๋มานานนับล้านปี


  ENTER  


เข้าสู่ฐานข้อมูลอุลตร้าแมน

 

 


บทนำพิเศษ
ULTRA Q : ปฐมเหตุแห่งอุลตร้า
อุลตร้า MIDI


อุลตร้า ลิงค์

แหล่งข้อมูลค้นคว้า/เว็บไซต์อุลตร้า ที่น่าสนใจ :
ไชโยโปรดักชั่น                      :   http://www.chaiyo.co.th/ 
Absolute Ultraman     :  http://www.waynebrain.com/ultra
Ultraman FAQ           : 
 http://home.iu.net/~jsewell/FAQs/Ultraman-FAQ.html
Ultraman 2000          :  http://www.ultraman2000.com (ผลงานคนไทยที่น่าชื่นชมครับ)


อุลตร้าทอย และ VCD


หนังสืออุลตร้า
น่าสนใจ


คุยกับเว็บมาสเตอร์

 

1