update 28 sebtember 2008

Bodhidharma

พระโพธิธรรม(ต๋าหมอ; ตั๊กม้อ) พระอินเดียซึ่งเดินทางจากอินเดียข้ามมหาสมุทรถึงจีนในปี พ.ศ.1070 ซึ่งในที่สุดตั้งรกรากที่วัดเส่าหลินบนภูเขาซงซาน ต่อมามีลูกศิษย์ลูกหามากมาย จนกระทั้งก่อตั้งเป็นนิกายฌาน(เซ็น) ซึ่งแตกต่างจากพุทธศาสนาของอินเดียอย่างมากมาย ทั้งยังสอดคล้องกับวัฒนธรรมของจีนอีกด้วย
.................................................

Shaolin Temple

วัดเส่าหลิน ตั้งอยู่บนสันเขาเส้าสื้อ แห่งภูเขาซงซาน มณฑลเหอหนาน ได้รับการยกย่องว่าเป็นพุทธสถานสำคัญอันดับหนึ่งของจีน เพราะเป็นต้นกำเนิดของนิกายฌานแบบจีนและเป็นสำนักศิลปการต่อสู้สำนักใหญ่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด
วัดเส่าหลินเจริญรุ่งเรื่องเป็นอย่างมาก ได้ขยายสาขาไปทั่วประเทศถึงสิบกว่าแห่ง สมัยราชวงศ์หมิงได้สร้างสาขาที่มณฑลฝู่เจี้ยน เป็นการเริ่มต้นสำนักเส่าหลินใต้อันโด่งดัง
.................................................

South Shaolin Temple

วัดเส่าหลินใต้ ตั้งอยู่ที่ภูเขาจิ่วเหลียนซาน มณฑลฝูเจี้ยน(ฮกเกี้ยน) สร้างในสมัยราชวงหมิง (พ.ศ. 1911 - 2187) วัดนี้ไม่มีบทบาทเด่นทางด้านศาสนา แต่มีชื่อเสียงด้านศิลปการต่อสู้ มักเรียกว่าสำนักเส่าหลินใต้ คู่กับสำนักเส่าหลินเหนือที่ภูเขาซงซานซี่งเป็นสำนักใหญ่
เมื่อวัดเส่าหลินเหนือถูกไฟไหม้ จึงได้มีการขนย้ายตำรายุทธมาเก็บไว้ที่วัดเส่าหลินใต้ จนกระทั้งบูรณะซ่อมแซมวัดเส่าหลินเหนือเสร็จแล้ว จึงได้ขนย้ายตำรายุทธเหล่านั้นกลับเส่าหลินเหนือ
วัดเส่าหลินใต้และเหล่าศิษย์ได้เข้าร่วมขบวนการกู้ชาติ ซึ่งถูกปกครองโดยราชวงค์ชิง ศิษย์ของเส่าหลินใต้ ที่มีชื่อเสียง เช่น หงซีกวาน(อั้งฮีกัว) ฟางซื่อยี่(ปึงซีเง็ก; ฟงไสหยก)
เมื่อสำนักเส่าหลินใต้ถูกจักรพรรดิหยงเจิ้งเผาแล้ว ศิษย์เส่าหลินกลุ่มหนึ่งได้หนีไปอยู่เฉาโจว(แต้จิ๋ว) เพลงมวยของเส่าหลินใต้ จึงไปแพร่หลายที่นั้นและเมื่อจักพรรดิเฉียนหลงกวาดล้างพวกเส่าหลินครั้งใหญ่ หวงคุน(อึ้งคุน) ยอดฝีมือของเส่าหลินใต้คนหนึ่งกลับไปเยี่ยมแม่ที่แต้จิ๋วจึงรอดตาย และทำให้มวยชั้นยอดของสำนักเส่าหลินใต้ ยังมีอยู่ในหมู่ชาวจีนแต้จิ๋วซึ่งเป็นชาวจีนกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ปัจจุบันวัดเส่าหลินใต้ที่ฝู่เจี้ยนแทบไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานเหลืออยู่เลย เพราะถูกเผาทำลายถึงสองครั้งติดต่อกันในรัชกาลหยงเจี้งและเฉียนหลง ฝากไว้แต่ชื่อเสียงอันเกริกไกร แม้จะสิ้นสภาพวัดไปแล้วแต่วิชาของวัดเส่าหลินใต้ยังคงแพร่หลายอยู่และแพร่กระจายออกไปยังนานาชาติยิ่งกว่าวิชาของสำนักเส่าหลินเหนือด้วยซำไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงมวยสกุลหงของหงซีกวาน
.................................................

Hong Xiguan > Hongjiaquan

หงซีกวาน(อั้งฮีกัว) เป็นลูกศิษย์ของหลวงจีนจื้อส้าน เมื่อวัดเส่าหลินได้ถูกเผาทำลาย จึงได้หลบหนีการกวาดล้างของทางการ ได้ก่อตั้งสำนักมวยของตนเองขึ้นมา แต่เนื้องจากว่าวัดเส่าหลินใต้ในขณะนั้น ถูกจับตามองจากทางการอยู่ จึงไม่อาจใช้ชื่อว่าเป็นมวยของสำนักเส่าหลินใต้ได้ จีงต้องใช้ชื่อว่า มวยสกุลหง(หงเจียเฉวี๋ยน; อั้งแกคุ้ง) แทนเพื่อหลบหลีกสายตาของทางการ ได้สร้างเพลงมวยหงซีกวานขึ้น แล้วนำมาเผยแพร่ที่เมืองกว่างโจ่ว เพลงมวยดังกล่าวยังสืบทอดมากระทั้งทุกวันนี้
.................................................

Grand Master Veera Vassantachat > 18 Luohan

อาจารย์ปู่ วีระ วสันตชาติ(อาจารย์โค้ว) เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ่ว ได้ไปศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศจีน เป็นผู้ที่มีความสนใจในศิลปการต่อสู้เป็นอย่างมาก ท่านได้ฝึกฝนมวยอรหันต์ของเส่าหลินใต้ และพัฒนาปรับปรุงจนกลายมาเป็น "มวย18อรหันต์" หรืออีกชื่อหนึ่งคือ "มวยอรหันต์พันมือ" ท่านได้พัฒนาปรับปรุงโดยใช้มวยอรหันต์ของเส่าหลินใต้เป็นโครงสร้างหลัก มีมวยสกุลหง มวยผ่าไผ่(เซียะเต็กคุ้ง) และวิชาดาบปลายปืน มาเสริมต่อยอด
ปัจจุบัน อาจารย์ปู่วีระ พำนักอยู่กับลูกของท่านที่ประเทศอเมริกา แต่ก็ยังมีอาจารย์สอนศิลปป้องกันตัวแขนงต่างๆ ที่สนใจมาเรียนกับท่านอยู่ตลอด

.................................................

Master Sittha Wangtharawut

อาจารย์ สิทธา วังธาราวุฒิ เป็นศิษย์ของอาจาย์ปู่วีระ และเป็นศิษย์พี่ของอาจารย์ เส็ง แซ่กี่ ได้ฝึกฝนวิชามวย18อรหันต์จากอาจารย์ปู่วีระ ในช่วงแรกๆ
Contact : Master Sittha
Mobile : 081-456-7667, 089-030-4344
Tel : 02-391-1853
Website : www.learn-thai.com/sitta3e
E-mail : sitta3e@hotmail.com
Bangkok, Thailand
.................................................

Master Seng Kee

อาจารย์ เส็ง แซ่กี่ เป็นศิษย์ของอาจาย์ปู่วีระ และเป็นศิษยน้องของอาจารย์สิทธา ได้ฝึกฝนวิชามวย18อรหันต์จากอาจารย์ปู่วีระ ในยุคหลังๆ ก่อนที่อาจารย์ปู่วีระ จะเดินทางไปพำนักอยู่ที่ประเทศอเมริกา อาจารย์ปู่วีระ มีความเมตตาเอ็นดูอาจารย์เส็งเป็นอย่างมากได้รับอาจารย์เส็ง เป็นลูกบุญธรรม
Contact : Master Seng
Mobile : 086-028-6251, 089-698-4238
Tel : 02-996-7887
Bangkok, Thailand
.................................................

Master Kamphon Chanwangthong

อาจารย์ กำพล จันทร์วังทอง เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เส็งและอาจารย์สิทธา ได้รับการฝึกฝนมวย18อรหันต์โดยตรงจากอาจารย์เส็ง และคำชี้แนะจากอาจารย์สิทธา ตั้งแต่พ.ศ. 2537
Contact : Master Kamphon
Mobile : 081-727-3191, 086-536-3208
Website : www.oocities.com/kamphon_wushu
E-mail : kamphon_wushu@yahoo.com
Tak, Thailand
.................................................

18 Luohan - Wushu Association

วันอาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 2551 อาจารย์สิทธาและอาจารย์เส็ง ได้ก่อตั้ง "สมาคมมวยสิบแปดอรหันต์วูซู" ขึ้นอย่างเป็นทางการ และได้แต่งตั้งอาจารย์กำพล เป็นครูผู้สืบทอดมวย18อรหันต์ โดยมีศักดิเป็นครูมวย18อรหันต์ และมีสิทธิในการสอนโดยถูกต้องชอบธรรมอย่างเป็นทางการ และนอกจากนี้อาจารย์สิทธายังได้แต่งตั้งอาจารย์ ต่อลาภ บุญทักษ์ เป็นครูมวยไท่จี๋ โดยมีศักดิเป็นครูมวยไท่จี๋ และสิทธิในการสอนโดยถูกต้องชอบธรรมจากท่านอีกด้วย
.................................................

| Guest book | Webboard |

Contact Webmaster : thai_wushu@yahoo.com

 

1