พัดลม แอร์คูล ชนิดโมบายยูนิต
พ่นหมอก ไกล 20-35 เมตรด้ายระบบเซ็นติฟิวส์ แรงดันต่ำ ไม่ต้องใช้ปั้มน้ำแรงดันสูง
รูปแบการใช้งาน
ใช้แทนระบบอีแวปในฟาร์มหมู วัวนม โรงเรือนกรีนเฮ้าส์และ ในโรงงานอุตสาหกรรม
1