Specializes in creating original paintings, pencil & Carboon drawings of homan face buildings from photos.
.

 

..............สำหรับเว็บไซด์นี้ เป็นเว็บไซด์ที่ทำขึ้นมาเพื่อฝึกฝนความชำนาญในการวาดภาพ โดยใช้ดินสอ สีดินสอ สีคาร์บอน สีน้ำ และ สีอื่น ๆ หากผู้ใดสนใจ สำหรับภาพวาดแล้ว ท่านสามารถที่จะส่ง File รูปภาพมาที่นี้ได้เลยนะครับ virot05@yahoo.com ราคาไม่แพงครับ คิดภาพละ 99 บาทเท่านั้น (สำหรับการจัดส่งรูปที่เสร็จแล้วจะส่งเป็น File นามสกุล JEPG หรือ GIF ก็แล้วแต่จะลงความเห็นมาใน Email นะครับ หากให้จัดส่งต้นฉบับด้วยรวมค่าจัดส่งอีก 30 บาท รวมเป็น 129 บาทต่อภาพ ส่วนขนาดภาพจะอยู่ที่ 8 1/2 x 11 นิ้ว สำหรับการจ่ายเงินดูได้ที่ Contact นะครับ

 
 
 
 
 
     
     
  Photo Submission.......... Send digital photos.
Fastest Service...............
1-2 weeks for most orders.
Satisfaction Guarantee... We make sure that you will be satisfied with your request.
 
     
 
 
Copyright © 2005 Design by Thai Art Design
 
 
 
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1