สวนนกไทยศึกษา

สวนนกไทยศึกษา
โครงการสวนนกไทยศึกษาสวนสัตว์สาธารณะ ทั่วโลกมีพันธุ์นกอยู่หลากหลายชนิด มี 144 วงศ์ ประมาณ 9,672 ชนิด ซึ่งอยู่กระจัดกระจายออกไปตามสภาพธรรมชาติอันหลากหลายต่างกันออก ไปซึ่งในประเทศไทยได้มีการสำรวจและจำแนกประเภทตามวงศ์ของนกไทยได้ 71 วงศ์ จำนวน 946 ชนิด โดยที่สวนนกแห่งนี้ได้จัดให้ผู้ชมในครั้งนี้มี จำนวนนกที่สามารถพบเห็นได้บ่อยและบางชนิดเป็นนกที่หาดูได้ยาก หรืออาจสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้ว ซึ่งเป็นจำนวนนกที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อ ให้ลูกหลานได้ชมกันต่อไป

 

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการ

( Choose language )

ภาษาไทย // English


สวนนกไทยศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 26/43 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.055-212540 , โทรสาร. 055-211596

บอก WEB นี้ให้เพื่อน E - mail :

คุณคือผู้เยี่ยมชมชมลำดับที่

Copy Right © 2000 "thaibirdsgardent®" , All rights reserved.
suwichachoung@hotmail.com

1