...... คุณเข้ามาสู่ web ThaiBuCha Chiang Mai City
     
ซึ่งได้รวบร่วมข่าวสารและสาระสำคัญที่เกี่ยวกับประวัติจังหวัดเชียงใหม่และสถานที่สำคัญ
      ประเพณีวัฒธรรมอันเก่าแก่ที่มีมาช้านาน เราได้ต้องการที่จะ นำเสนอเพื่อต้องการให้บุคคลที่สนใจ
      เข้ามาศึกษาเนื้อที่เราต้องการนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
ประวัิติบุคคลสำคัญของเชียงใหม่>>
ประวัติดินแดนล้านนา(เชียงใหม่), ครูบาศรีวิชัย, เจ้ากาวิละ, พระราชชายาดารารัศมี, พระศิริมังคลาจารย์, พระนางสามผิว, นายพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, นายไกรศรี, พระบรมพระราชานุสรณ์สามกษัตริย์

สถานที่สำคัญ>>
สวนสัตว์เชียงใหม่, น้ำตกแม่สา,, พระธาตุดอยสุเทพ, น้ำพุร้อนสันกำแพง, ประตูเมืองเชียงใหม่
ทำเนียบวัดในจังหวัดเชียงใหม่>>
วัดพระธาตุดอยสุเทพ, วัดพระสิงห์, วัดเจ็ดยอด, วัดสวนดอกวัดเจดีย์หลวง, วัดเจดีย์เหลียม, วัดเชียงมั่น, วัดอุโมงค์
ประเพณีและพิธีกรรมของจังหวัดเชียงใหม่>>
ประเพณี ยี่เป็ง,ประเพณีเข้าอินทขิล, พิธีกรรมเลี้ยงผี ปู่ ย่า ตา ยายประเพณีฟ้อนผีมด, ประเพณีสงกานต์
 
 
  ประตูเมืองเชียงใหม่    
.
  ประตูเมืองชั้นใน  .........สร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงเมืองเมื่อครั้งพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้น   พ.ศ.1839 บางตำนานว่ามี 4 ประตู แต่บางตำนานว่ามี 5 ประตู   ส่วนลักษณะของประตูดั้งเดิมนั้นจะมีลักษณะเช่นไรไม่ทราบได้ นักวิชาการบาง   ท่านสันนิษฐานเอาจากหลักฐานภาพถ่ายอย่างน้อย 2 ประตู คือ ประตูสวนดอก   กับประตูสวนปรุงว่า เป็นประตู 2 ชั้น
                                                                        ต่อไป...>>
   
  น้ำพุร้อนสันกำแพง    
   น้ำพุร้อนสันกำแพง (ตำบลบ้านสหกรณ์ กิ่ง อ.แม่ออน)
  .......น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นบริเวณสวนดอกไม้ร่มรื่น มีบ่อน้ำแร่ ห้องอาบน้ำ   และบ้านพัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจในเขตอำเภอสันกำแพงเดิม   การเดินทางใช้ถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร

                                                                  ต่อไป...>> 
 
   
  วัดอุโมงค์เถรจันทร์     
วัดอุโมงค์
  .......ตั้งอยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ฯ สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.๑๘๔๐   เป็นวัดที่พญามังรายโปรดให้สร้างขึ้น ณ บริเวณป่าไผ่ ๑๑ กอ   เพื่อให้เป็นที่พำนักของพระภิกษุฝ่ายอรัญวาสีจากลังกา ๔ รูป   โดยยึดถือแบบแผนของลังกาเป็นหลัก ทั้งในด้านแบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาส   และรูปทรงของเจดีย์ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๐๖๓   พระเจ้ากือนาได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์องค์ใหญ่เดิมมีชื่อว่าวัดเวฬุกัฏฐาราม   หมายถึงวัดป่าไผ่ แต่ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่า   วัดอุโมงค์เถรจันทร์
                                                                       ต่อไป...>>
 
   
พระครูบาศรีวิชัย        (นักบุญล้านนา)    
ครูบาศรีวิชัย
  ......ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปโดยเฉพาะในเขตล้านนาว่าเป็น "ตนบุญ" หรือ   "นักบุญ" อันมีความหมายเชิงยกย่องว่าเป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษ   อาจพบว่ามีการเรียกอีกว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระครูบาศรีวิชัย ครูบาศีลธรรม หรือ   ทุเจ้าสิริ (อ่าน"ตุ๊เจ้าสิลิ") แต่พบว่าท่านมักเรียกตนเองเป็น พระชัยยาภิกขุ หรือ   พระศรีวิชัยชนะภิกขุ
                                                                   ต่อไป...>> 
 
   
 
1