Home

     สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ “Thai’s Cash Guide” เว็บไซด์ที่ให้ข้อมูลการหารายได้จากอินเตอร์เน็ต

     การหารายได้จากอินเตอร์เน็ตนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น การติดตั้งโปรแกรมแสดงโฆษณาบนหน้าจอ, การอ่านเมล์โฆษณา, การกรอกแบบสอบถาม , การติดป้ายโฆษณาในเว็บไซด์ ฯลฯ...จึงนับเป็นช่องทางในการหารายได้ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน

     สำหรับวิธีการหารายได้จากอินเตอร์เน็ต ผมขอจัดแบ่งตามลักษณะของการหารายได้ ซึ่งสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

 1. Pay Per Surf
  • ได้เงินจากการใช้อินเตอร์เน็ต
 2. Pay Per E-mail
  • ได้เงินจากการอ่าน E-mail โฆษณา
 3. Pay Per Survey
  • ได้เงินจากการกรอกแบบสอบถาม
 4. Pay Per Link
  • ได้เงินจากการติดป้ายโฆษณาในเว็บไซด์

์News
     2 ก.ย. 2543; SurfingPrizes ผู้ให้บริการประเภท Pay Per Surf ประกาศปิดตัวแล้วครับ เนื่องจากรายจ่ายมากกว่ารายรับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ สำหรับผู้ที่สะสมยอดเงินได้ครบ $ 25 ให้รีบยื่นคำร้องขอรับค่าตอบแทนได้ที่ www.surfingprizes.com ก่อน 31 ธันวาคม 2543

Site Modified : September 02, 2000 at 03:50 PM
หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำ โปรดติดต่อ:
thaicashguide@yahoo.com

 

[Home] [Pay Per Surf] [Pay Per E-mail]
1