ขอแนะนำโปรแกรม รักษาสุขภาพ ลดน้ำหนัก เพิ่มน้ำหนัก

               70% ของโรคภัยไข้เจ็บที่พบทั่วไปเกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารที่ผิดหลักโภชนาการ การรับประทานวิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารทุกวันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการมีสุขภาพที่ดีและมีพลังงาน ปัญหาสุขภาพร่างกายอันสืบเนื่องมาจาก นิสัยการรับประทานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การรับประทานมากเกินไป การงดเว้นอาหารบางมื้อ ความเครียด ยา การสูปบุหรี่ ล้วนแล้วแต่ทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้น้องลงทั้งนั้น ถ้าอาหารที่คุณรับประทานมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถ้วนพอ คุณจำเป็นต้องเสริมสารอาหาร

    ในลำใส้ของคนเราจะมี Vilai อยู่ซึ่งทำหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารที่เราทานไปใช้  จากการที่ Vilai ทำงานได้เพียง 30-50% เท่านั้น เราจำเป็นต้องทานมากขึ้นเพื่อจะให้อิ่มหรือพอ เมื่อร่างกายสามารถรับสารอาหารได้เพียง 30-50% จากที่เราทานเข้าไป อีก 50-70% ที่เหลือจะสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย เนื่องจากคนที่มีน้ำหนักเกิน จะเป็นผู้ที่มีระบบเผาผลาญไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของส่วนเกินต่างๆ ในร่างกายและน้ำหนักจะเพิ่มขึ้น

     ลักษณะเดียวกับคนที่มีน้ำหนักเกิน การที่ Vilai ทำงานได้เพียง 30-50% เท่านั้น เราจะทานมากขึ้นเพื่อจะให้อิ่มหรือพอ เมื่อร่างกายสามารถรับสารอาหารได้เพียง 30-50 % จากที่เราทานเข้าไปอีก 50-70 % ที่เหลือจะถูกเผาผลาญออกไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากคนที่ผอมนั้นจะเป็นผู้ที่มีระบบเผาผลาญดีเกินไปและระบบขับถ่ายจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้สิ่งที่รับประทานเข้าไปร่างกายไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่

 

 

        


ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ทำการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้โดยวิธีการหรือแบบอย่างใดๆไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ทางโทรทัศน์ หรือเก็บไว้ในระบบ หรือวิธีการอย่างใดๆ ก็ตามที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
1